Döviz ve altın alımındaki yüzde 1 vergi kaldırıldı

Döviz ve altın alım işlemlerindeki yüzde 1 vergi, yeniden binde 2’ye indirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, döviz ve altın işlemlerinde alınan kambiyo vergisi binde 2’ye geri çekildi.

Kararda, “Banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan ‘%1 (yüzde 1)’ ibaresi ‘binde iki’ şeklinde değiştirilmiştir” denildi.

Kambiyo vergisi mayıs ayında yüzde 0,2’den 1’e yükseltilmişti. Bu durum yeni döviz alımlarını sınırlandırmazken, döviz bozmak isteyen vatandaşların da tekrar döviz alacakları zaman yerine koyamayacakları düşüncesiyle döviz bozdurmalarının önünde engel oluşturmuştu.