Vergisini düzenli ödeyenlere 5 puan indirim hakkı

Yeni vergi düzenlemesi ile beraber son iki yılda vergisini düzenli ödeyen gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için 5 puan indirim hakkı getirildi. Devlete olan borçların yapılandırılmasını içeren vergi düzenlemesi ile şirketleri sevindirecek bir gelişme yaşandı. Borçlarını yapılandıran kurumların da yararlanabilecek 5 puanlık indirimi hakkından faydalanmak için yıl sonuna kadar başvuru yapmak gerekiyor.

Düzenleme ile bu yıl sadece 1.4 milyon TL’ye kadar olan vergi indirimleri yapılabilecek. İlk taksitlerin 2021 yılında ödenece olup; vergi borçlarında ocak, prim borçlarında ise mart ayında gerçekleşeceği öğrenildi. Diğer yandan, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olanların 30 Nisan 2021’e kadar ana para borçlarını ödemesi durumunda faizleri tamamen silinecek.

Ayrıca 31 Mart 2021’e kadar gelir testi yaptırıp geliri asgari ücretin üçte birinden az olan kişilerin tüm borçları silinecek ve tüm primlerini devlet üstlenecek.

Beş puanlık vergi indiriminden yararlanabilmek için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 2 yıla ait vergi beyannamelerinin yasal süresi içinde verilmiş olması gerekiyor. Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannameye ile yıl ve önceki iki yıla ait tarih itibariyle vergilerin ödenmiş olması gerekiyor.