Tüketici Hakem Heyetlerine başvuruda parasal sınır

Tüketicilerin satın aldıkları bir ürün veya hizmetten dolayı yaşadıkları mağduriyet veya anlaşmazlıkların çözümü için başvurdukları tüketici hakem heyetlerine başvuruda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, İl Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemesi için gerekli para sınırı 2024 yılı için belirlendi.

26 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 İnci Ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği”nin 6’ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ” ile tüketici hakem heyetine başvuruda değerlendirmeye alınması gereken para sınırları, 1 Ocak 2024’ten itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlendi.

Tüketici Hakem Heyetlerine başvuruda para sınırı

Yeniden değerleme oranı ile para sınırları yükseltildi. Yayınlanan tebliğ ile daha önce 27 Kasım 2014’te Resmi Gazete’de yayınlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen parasal sınırlar, yeniden düzenlendi.

Buna göre Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda geçerli olacak para sınırları; 104 bin TL altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, büyükşehir statüsünde olan illerde 104 bin TL’nin altındaki tutarlardaki uyuşmazlıklarda İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri olacak şekilde yeniden düzenlendi.

104 bin TL’nin üzerindeki durumlarda Tüketici Mahkemesi’ne başvurulması gerekiyor. Bu sınır, 2023 yılında 66 bin TL olarak uygulanıyordu.