Veri merkezi nedir?

Şu anda sadece büyük kuruluşların bir Veri Merkezi yok; ayrıca KOBİ’lerin (küçük ve orta ölçekli işletmeler) de kendi Veri Merkezleri var. Eğilim, verileri yönetmek için bu teknolojinin kullanımının artacağına işaret ediyor. Peki Veri Merkezi tam olarak nedir?

Son yıllarda dijital dönüşüm, son derece alakalı hale gelen bu yenilikçi alanların yaratılmasını sağladı. Bugün sürekli çevrimiçi etkileşime giriyoruz ve şirketler bilgileri yönetmek için daha yüksek kapasite ve güvenlikle barındırma talep ediyor.

Veri merkezi nedir?

Bilgi altın değerindedir, bu nedenle şirketler iletişim ekipmanlarını, sunucularını ve ağlarını titizlikle korumaya çalışırlar. Veri merkezlerinin (Data Center, DC) devreye girdiği yer burasıdır. Veri Merkezleri, teknolojik kaynakların koruyucularıdır.

Bunlar, bir şirketin operasyonlarını ve BT (Bilgi Teknolojisi) altyapısını merkezileştiren fiziksel veya sanal tesislerdir. Bu, işletmenin işlerliğini garanti eder; veri depolamaya, işlemeye, paylaşmaya ve uygulamaları yönetmeye izin verir.

Ayrıca hizmetlere süreklilik sağlamaya ve anahtar bilgileri yönetmeye hizmet eden bir alandır. Esas olarak, kendilerine ait veya müşterilerle ilgili hassas ve gizli veriler söz konusu olduğunda. Bu da daha büyük bir sorumluluk ve bağlılık gerektirir. Örneğin bankacılık sektörü, müşterileriyle ilgili tüm bilgileri korumak ve yönetmek için Veri Merkezlerini kullanır.

Artık veri merkezlerinin kullanışlılığının ne olduğunu bildiğinize göre, size onları oluşturan unsurlardan bahsedeceğiz.

Bir Veri Merkezini hangi unsurlar oluşturur?

Bir veri merkezi veya veri işleme merkezi (CPD), çalışmasını sağlayan anahtarları, yönlendiricileri, rafları, sunucuları ve diğer ekipmanları barındırmak için kullanılan bir alandan başka bir şey değildir. Bu, depolamaya izin veren bilgisayar sistemlerinin barındırılmasını kolaylaştırır; şirketlerdeki verileri yedekler, yönetir ve hatta kurtarır. Yukarıdakileri anlayarak, veri merkezlerinin parçası olan öğelerin her birini ayrıntılandırmaya devam edelim. Bu alanlarda kaçırılmayacak kilit takımlar var.

Sunucular

Server veya sunucularla başlayalım. Elbette onları zaten duymuşsunuzdur. Bellek ve güç sunan üst düzey bilgisayar ekipmanlarıdır; uygulamaların yürütülmesine izin verir. Dünya Ekonomik Forumu’na göre, dünyada yaklaşık 600 hiper ölçekli DPC var. Bunlar toplamda 5.000’den fazla sunucu toplar ve yaklaşık %39’u Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunur. Çin, Japonya, Birleşik Krallık, Almanya ve Avustralya toplamın yaklaşık %30’unu temsil ediyor.

Ekipman ve altyapı

Veri merkezi altyapısı, güvenlik duvarlarını, uygulama dağıtım sistemlerini ve denetleyicileri, yönlendiricileri ve anahtarları içerir. Ağ ekipmanlarının yanı sıra; hizmetleri ve uygulamaları çalıştıran depolama ve bilgi işlem kaynakları bulunur.

Tesisleri içerisinde alt sistemler ve kesintisiz güç kaynakları (UPS) bulunmaktadır. Havalandırma, soğutma, yangın söndürme, yedek jeneratörler ve harici ağlara bağlantılar için kaynakların yanı sıra. Bu unsurlar bir veri merkezini karakterize etse de; ayrıca ait oldukları kategoriye ve seviyeye göre ayrılırlar.

Veri merkezi türleri: fiziksel ve sanal

Fiziksel mekanlarda düzenlenmiş geleneksel veri merkezleri. Ayrıca teknoloji ve bulut bilişim sayesinde bulutta barındırılan sanal sunucular da var. Sırayla, bu alanlar aşağıda öğreneceğiniz diğer alt kategorilere ayrılmıştır.

Fiziksel veri merkezleri

Temel özelliği, veri merkezleri için fiziksel olanaklara sahip olmasıdır. Ayrıca, altyapı düzeyi ve hizmetleri aktif tutmak için sağladıkları faydalar ile farklılaşırlar.

 • Birinci seviye: fiziksel olaylara karşı temel ve sınırlı koruma.
 • İkinci seviye: yedekli kapasiteye sahip altyapı.
 • Üçüncü seviye: eş zamanlı kurulum ve belirlenen kesintiler.
 • Dördüncü seviye: hataya dayanıklı ve daha yüksek hizmet sürekliliği.
 • Kurumsal CDP: Şirket içindedirler ve depolama ve güvenlik ihtiyaçlarınızı karşılar.
 • Kolokasyon CDP: Şirket hizmeti yönetir ve tesisler bir sağlayıcıdan kiralanır.
 • Yönetilen CDP: Hem alanı hem de yönetimini sağlayan bir üçüncü taraf hizmeti.

Bulut veri merkezi

Öncekilerden farklı olarak, bulut veya sanal veri merkezlerinde her şey bulutta barındırılıyor. Bu, onu bugün büyük potansiyele sahip bir araç haline getiriyor. Yenilikçi şirketler, verilerini depolamak ve yönetmek için sanal kaynakları kullanıyor.

Dikkate alınması gereken 5 şey

Bir veri merkezinin bir şirketin hizmetlerinde bilgisayar güvenliği, depolama ve çalışabilirlik sunması gerektiği açıktır. Bunun için aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

 1. Mimari ve altyapı.
 2. Fazlalık kapasitesi.
 3. Ağlar ve yapılandırılmış kablolama.
 4. Enerji üretim sistemleri.
 5. Kontroller ve izleme.

Şüphesiz Veri Merkezleri, şirketlerin işletmelerinin işleyişini desteklemesi açısından hayati önem taşıyan mekanlardır. Yükselme eğilimi olan bu teknoloji için kısa vadede mevcut tahminlerin ne olduğunu öğrenin.

Veri Merkezi kullanımının mevcut panoraması nedir?

Günümüzde kurumsal BT dünyası, veri merkezlerinin lehine hareket ediyor. Bunlar şunları kolaylaştırır: iletişim, üretkenlik, veri tabanları, müşteri ilişkileri, uzaktan çalışma ve teknoloji kullanımı. Veri merkezleri kalıcıdır. Bu 3 gösterge bunu gösteriyor:

 • Birleşik Krallık, en fazla veri merkezine sahip Avrupa ülkeleri listesinin başında; 452 adet var.
 • Bu alanlara yapılan küresel yatırım (2012’de) 140 milyar dolardan 2020’de 220 milyar dolara çıktı.
 • Dünya ekonomisi dijital olarak dönüştürülmüş şirketlere dayanacak. 2023 yılına kadar şirketlerin %52’sinin küresel GSYİH’yi etkileyeceği tahmin ediliyor.