Çalışanlar dikkat: İkale sözleşmesiyle işten ayrılan işsizlik maaşı alamıyor!

Çalışan ve işverenin anlaşmalı şekilde, anlaşarak iş sözleşmesini sonlandırması anlamına gelen “ikale sözleşmesi”yle işten ayrılanların, “işsizlik maaşı” alamadıkları vurgulandı. Bu durumda tazminat ve diğer alacaklar ortak bir anlaşmayla ödeniyor.

Son dönemde işyerlerinde iş ilişkisinin her iki taraf için de sorun doğurmayacak şekilde sonlandıracak bir yöntem olarak “ikale sözleşmeleri” dikkat çekiyor. Çalışma hayatında ikale sözleşmelerinin sayısı hızla artıyor. İkale sözleşmesiyle işte ayrılanların “işsizlik maaşı” alamadıkları vurgulandı. Yani anlaşmalı işten ayrılma işsizlik maaşı ödenmiyor.

Son zamanlarda işverenler, İş Kanunu’ndaki “fesih nedenleri” oluşmadığı halde anlaşamadıkları çalışanları çıkarmak istedikleri ya da fesih nedenleri oluşsa da dava sürecinin ek maliyetlerine katlanmak istemedikleri durumlarda, işçilere “ikale sözleşmesi” öneriyorlar. Bu sözleşmede işçi ve işveren, iş ilişkisinin hangi şartlarda sonlandırılacağını kararlaştırıyorlar.

İkale işsizlik maaşı sorunu

İkale, işçi ve işveren arasında iş ilişkisinin sonuçlanması için imzalanan bir sözleşme olduğu için, işçinin ikalenin sonuçları hakkında bilgilendirilmesi ve sözleşme içeriğinin çalışanın haklarını ihlal etmemesi gerekiyor. Aksi takdirde imzalanan ikale geçerli olmuyor. İkale sonucu işçinin kaybedeceği bir hakkı bulunuyorsa, işçinin kaybedebileceği hukuki olanaklara ilişkin açıklamanın yapılması gerekiyor.

İkale imzalamak isteyen işverenin, işçiye iş ilişkisinin sonlanması için ödeyeceği tazminat ve diğer tutarlarla ilgili olarak bir öneriyle gitmesi ve bu önerinin işçinin sağlayacağı makul yarar ile orantılı olması gerekiyor. İkale sözleşmesinde kararlaştırılması gereken makul yarar, işçinin iş güvencesi kapsamında olup olmamasına göre değişiyor. En az 30 işçinin çalıştığı işyerlerinde altı aydan daha fazla süredir çalışan ve üst düzey işveren vekili olmayan çalışanlar iş güvencesinin kapsamına giriyorlar. Çalışan bu kapsamda ise sözleşmesinin feshi halinde elde edebileceği tutarlar daha yüksek olduğundan, ikale sözleşmesinde sağlanan yararın da o oranda yüksek olması gerekiyor.

İşten çıkış kodu işsizlik maaşını belirliyor. İşten kendi isteğiyle ayrılan işçiler işsizlik maaşı alamıyor. Bu açıdan ikale sözleşmesi imzalayan işçiler de, işlerinden kendi istekleriyle ayrılmış sayılıyorlar ve işsizlik maaşı alamıyorlar.