“Kadıköy Şehir Sağlık Profili” erişime açıldı

Kadıköy’ün demografik yapısı, sağlık, eğitim, sosyo-ekonomik yapısı, sosyal hizmetler, kültür ve sanat, çevre, spor ve ulaşım başlıklarında Kadıköy’e ait 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait 3 yıllık veriler, Kadıköy Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından “Kadıköy Şehir Sağlık Profili” adlı çalışması ile erişime açıldı.

Kadıköy’ün nüfusu azaldı mı arttı mı? Yalnız yaşayan kaç kişi var? Kadıköy’de lisanslı sporcu sayısı ne kadar? Kişi başına düşen yeşil alan miktarı nedir? gibi sorulara cevaplar verildiği çalışmada birçok önemli bilgi yer alıyor.

[pdf]444333411[/pdf]

Kadıköy’ün nüfusu

Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Kadıköy’ün nüfusu 2017 yılında 451 bin 453 kişi olarak belirlenmiş. Son 3 yıl içinde İstanbul il nüfusu düzenli olarak artarken, Kadıköy’ün nüfusunda sürekli azalma yaşanmış. 2017 yılı verilerine göre, mahalle bazında nüfusun en fazla olduğu mahalle Göztepe. Göztepe Mahallesi’nde 35 bin 260 kişi yaşarken, bu değer ilçe nüfusunun yüzde 7,8’ini oluşturuyor. Göztepe’yi, nüfusu 33 bin kişinin üzerinde olan Kozyatağı ve Merdivenköy mahalleleri takip ediyor. Fikirtepe, Osmanağa, Zühtüpaşa ve Koşuyolu mahalleleri ise ilçenin 10 bin kişinin altında nüfus barındıran, düşük nüfuslu mahalleleri olarak öne çıkıyor.

Kadıköy ilçesi nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde toplam nüfusun büyük çoğunluğunun 65 yaş üzeri bireylerden oluştuğu görülüyor. Kadıköy’de yalnız yaşayanların oranı ise nüfusun yüzde 10’unu oluşturuyor. Bu oranın yüzde 65’i kadın, yüzde 35’i ise erkeklere ait.

Kadıköy’de sağlık kurumları

Kadıköy’de 36’sı aile sağlığı merkezi, 41’i poliklinik, 33’ü hastane ve 32’si aile ve diş sağlığı merkezi olmak üzere toplam 142 sağlık tesisi bulunuyor. İlçede 5’i devlet, 28’i özel hastane olmak üzere 33 hastane; toplam 1944 yatak kapasitesi ve 7 bin 324 personel ile hizmet veriyor. Eğitim ve Zühtüpaşa Mahalleleri dışındaki her mahallede en az bir adet aile sağlığı merkezi bulunuyor. Fenerbahçe ve Göztepe mahallelerinde bu değer 4’e yükseliyor. Acıbadem, Hasanpaşa, Fikirtepe, Dumlupınar, Kozyatağı, Suadiye ve Zühtüpaşa dışındaki her mahallede en az bir adet poliklinik yer alıyor. Caddebostan Mahallesi hem poliklinik sayısının (8 adet) hem de ağız ve diş sağlığı merkezi sayısının (7 adet) en fazla olduğu mahalle olarak ön plana çıkıyor.

Kadıköy’de eğitim seviyesi

Raporda dikkat çeken başlıklardan biri de eğitim. 2017 yılı verilerine göre Kadıköy nüfusunun büyük çoğunluğunun yüksekokul veya fakülte mezunu olduğu tespit edilmiş. Çalışmada ayrıca şu bilgilere yer verilmiş: “Pamukkale Üniversitesi’nin 2017 yılında yaptığı araştırmaya göre Kadıköy, Türkiye’nin eğitim seviyesi en yüksek ilçesi oldu. 2017 yılı ADNKS verilerine göre 15 yaş üzeri nüfus içinde en az üniversite mezunu olanların oranı İstanbul’da yüzde 21 iken, Kadıköy’de bu oran yüzde 49 ile İstanbul ortalamasının ciddi düzeyde üzerindedir. Bu oran, Kadıköy’ün sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesinin yüksek olduğunun çok önemli bir göstergesidir.”

Kadıköy’de okul sayısı

Kadıköy’de 2017 yılı itibariyle toplam 261 adet okul ve 3 bin 87 adet derslik bulunuyor. Kadıköy ilçesi genelindeki okulların yüzde 43’ü anaokulu, yüzde 17’si ilkokul, yüzde 16’sı ortaokul ve yüzde 24’ü lise düzeyindeki okullardan oluşuyor. Bu okullar arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na ait 39’u anaokulu, 30’u ilkokul, 25’i ortaokul ve 27’si lise olmak üzere toplam 121 adet okul ve bu okullarda toplam 1898 adet derslik bulunuyor. Özel şirketlere ait ise 74’ü anaokulu, 14’ü ilkokul, 16’sı ortaokul, 36’sı lise olmak üzere toplam 140 okul hizmet veriyor.

Rakamlarla Kadıköy

2017 yılı verilerine göre, Kadıköy’de 28 bin 466 adet bina ve 263 bin 541 adet daire bulunuyor. En çok meskene sahip mahalle 21 bin 806 mesken ile Göztepe Mahallesi, en az meskene sahip olan mahalle ise 3 bin 624 mesken ile Koşuyolu Mahallesi.

2015 yılı itibari ile Kadıköy ilçe sınırlarında 22 kitapçı ve 12 adet kütüphane bulunuyor. Bu kütüphanelerin koleksiyonunda 83 bin 203 adet kitap yer alıyor.

Kadıköy’de toplam 72 tiyatro topluluğu yer alırken, bunların 8 tanesi tiyatro sahnesine sahip. Özel tiyatro salonlarının kapasitesi toplam 523 koltuk. 2017 yılı itibariyle Kadıköy’de 2 bin 317 koltuk kapasitesine sahip toplam 23 tiyatro salonu bulunuyor.

2017 yılı verilerine göre Kadıköy’ün toplam yeşil alan miktarı 1 milyon 420 bin 322 metrekare olarak belirlenmiş. Bu alanın yüzde 56’sı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, yüzde 44’ü ise Kadıköy Belediyesi’nin kontrolü altında. Kadıköy Belediyesine ait toplam 133 park bulunuyor. 2017 yılı verilerine göre Kadıköy’de kişi başına düşen yeşil alan miktarı 3,15 metrekare. Son 3 yıl içinde yeşil alan miktarında artış yaşandığı da görülüyor.

Kadıköy ‘de 75 adet afet toplanma alanı ve 3 adet ana tahliye alanı bulunuyor. Bu alanların ilçe genelindeki mekânsal dağılımı incelendiğinde, Sahrayıcedit ve 19 Mayıs Mahallelerinin adet olarak en fazla toplanma alanına sahip mahalleler olarak ön plana çıktığı görülüyor.

Kadıköy ilçesinde lisanslı sporcu sayısı 2017 yılı itibari ile toplam 42 bin 500 olarak belirlenmiş. Bu kişilerin 14 bin 166’sı faal olarak spora devam ederken, sporcuların 9 bin 445’i erkek, 4 bin 722’si kadın sporculardan oluşuyor. Kadıköy ilçe genelinde 103 adet spor kulübü bulunuyor . Bu kulüpler arasında en yoğun olan branşlar 33 adet ile basketbol, 18 adet ile futbol ve 16 adet ile voleybol.