E-belediye projesi nedir, bilişim sektörü neden tepkili?

İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen E-Belediye projesi, belediyelerin ortak bir platformda buluşturulmasını, bilgi teknolojileri alanında ihtiyaçlarının karşılanmasını, geliştirilecek olan belediyecilik yazılımları ile vatandaş odaklı bir yerel yönetim yapısının oluşturulması için bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin şekilde kullanılmasını sağlaması amacıyla hazırlanan bir projedir.

İlk kez 2014 yılında ortaya çıkan proje, 13.11.2017 tarihinde Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. 7099 sayılı yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ile düzenlenmiş, 15.02.2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Toplamda 55 adet modül hazırlanması öngörülen projede bu modüllerden 43 adet modülün İçişleri Bakanlığının bünyesinde hazırlanmasına, 12 adet modülün ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanmasına karar verilmiştir. İçişleri Bakanlığından alınan bilgilere göre, toplamda 63 Belediye sistemi kullanmaya başlamıştır. Toplamda 7.000 mevcut sistem kullanıcısı tanımlanmıştır. 4000 Sistem kullanıcısının yanı sıra 20.11.2018 itibarı ile EBYS modülünde kayıtlı 750.000 üzeri evrak bulunmaktadır.

Bilişim sektörü, E-Belediye sistemine tepkili

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı’nın, tüm belediye hizmetlerini ortak bilgisayar altyapısı üzerinden tek merkezden yönetmeyi öngören projesi, bilişim sektöründeki 30 sivil toplum kuruluşunun (STK) tepkisini çekti. Tek tip belediye sisteminin yerel yönetimlerin çalışma şeklini gözetmediği vurgulanarak “Bilişim kapasitesi ve iş yapma yeteneği büyük zarar görme riski ile karşı karşıya” denildi.

Platform, Bakan Soylu’ya hitaben yazdığı mektupta, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren 6 binden fazla firmayı ve yaklaşık 150 bin sektör profesyonelini temsil ettiklerini, e-Belediye projesini değerlendirmek için 15 Ocak’ta yaptıkları toplantıda ciddi eleştiri noktaları bulduklarını belirtti.

Mektupta, 2018’de Belediye Kanunu’nda yapılan değişiklikle e-Belediye uygulamasının getirildiği ancak bugüne kadar projenin sadece Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile birkaç modülün tamamlanabildiği ifade edildi. Gelişmiş hiçbir ülkede Türkiye’deki gibi tek tip ve merkezi bir e-Belediye projesine rastlanmadığına dikkat çekilen mektupta, “Yerel yönetimlerin çalışma şekli gözetilmeden geliştirilen bu tür uygulamalarla bilişim kapasitesi ve iş yapma yeteneği büyük zarar görme riski ile karşı karşıya” denildi.

Mektupta, e-Belediye nedeniyle 6 bin teknoloji firmasının iş yapamaz hale geldiği, sorun çözülmezse çoğunun yok olacağı uyarısı yer aldı.