Jetpack site haritasına (sitemap) özel yazı türlerini (custom post type) eklemek

- Yorumlar

WordPress için Jetpack eklentisinin Sitemap modülü varsayılan olarak özel yazı türlerini oluşturduğu sitemap.xml site haritasında içermiyor.

Bu fonsiyonu WordPress websitenize eklemek için bazı yöntemleri göstermek istiyorum.

Yöntem 1 – Var olan bir diziye eklemek

Temanın functions.php dosyasında var olan özel bir yazı türü kullanan site için, desteklenen özellikler kısmına jetpack_sitemap_post_types elemeniz gerekmektedir.

Özel yazı tipi ekleme fonksiyonu
Kodu Seç
//* Create portfolio custom post type
add_action( 'init', 'poptekno_post_type' );
function poptekno_post_type() {
register_post_type( 'portfolio',
array(
'labels' => array(
'name' => __( 'Yazı türü', 'PopTekno.com' ),
'singular_name' => __( 'Yazı türü', 'PopTekno.com' ),
),
'has_archive' => true,
'hierarchical' => true,
'menu_icon' => get_stylesheet_directory_uri() . '/lib/icons/portfolio.png',
'public' => true,
'rewrite' => array( 'slug' => 'ozel-yazi-turu', 'with_front' => false ),
'supports' => array( 'title', 'editor', 'author', 'thumbnail', 'excerpt', 'trackbacks', 'custom-fields', 'revisions', 'page-attributes', 'poptekno-seo' ),
'taxonomies' => array( 'portfolio-type' ),
)
);
}

Burada satır 16’da göründüğü gibi basitçe ‘jetpack_sitemap_post_types’ ekleniyor:

Kodu Seç
'supports' => array( 'title', 'editor', 'author', 'thumbnail', 'excerpt', 'trackbacks', 'custom-fields', 'revisions', 'page-attributes', 'poptekno-seo', 'jetpack_sitemap_post_types' ),

x