Elektriğe gizli zam aboneden saklanmış

2012’den bu yana elektriğe zam yapılmadığı açıklansa da, faturalara yansıyan rakamlara göre elektriğe gizli zam yapıldığı ortaya çıkıyor.

Enerji Bakanı elektriğe 2012’den beri zam yapılmadığını açıkladı ancak elektrik faturası son bir yılda % 0.57, enerji bedeli de % 3.18 zamlandı. Oran küçük görünse de milyonlarca aboneden elde edilen kazanç büyük bir rakam ediyor.

Türkiye’de 2012 yılından bu yana elektrik tarifelerine zam yapılmıyor ancak son bir yıl içinde fatura bileşenlerinde yaşanan değişikliklerle tüketicinin faturası yüzde 0.57 oranında artış gösterdi. Mart 2013-Mart 2014 arasında geçen bir yıllık sürede 100 kilovatsaat (Kwh) elektrik kullanan bir tüketicinin faturası geçen yılın mart ayında 36 lira 20 kuruş gelirken, bu rakam bu yılın mart ayında 21 kuruş artışla 36 lira 41 kuruşa yükseldi.

ENERJİ BEDELİ YÜZDE 3.1 ARTTI

Elektrik tüketim bedeli bir yıl önceye göre yüzde 3.18 artarken, Şubat 2014’e göre elektrik tüketim bedelinde değişim yaşanmadı. Aylara göre dalgalanma gösteren ve Mart 2014’te faturanın yüzde 66.30’unu oluşturan elektrik tüketim bedelinin toplam faturadaki oranı geçen yılın mart ayına göre 1.69 puan arttı. Elektrik tüketim bedeli Mart 2013’te faturanın yüzde 64.61’ini oluşturuyordu. Örnek bir abonenin elektrik faturası üzerinde yaptığımız değerlendirmeye göre, Mart 2013 faturasında elektrik tüketim birim fiyatı kwh’i 0.233965 kuruşken, bu bedel bir yıl sonra yüzde 3.18 artışla 0.2414245 kuruşa yükseldi. Aynı dönemde satış hizmet bedeli yüzde 44.84 artarken, sayaç okuma bedeli 0.42 kuruştan yüzde 28.57 artışla 0.54 kuruşa yükseldi.

1 FATURA 10 ÇEŞİT ÜCRET

Elektrik faturalarında tüketiciden dokuz kalemde ücret alınıyor. Buna, faturada gösterilmeyen kayıp-kaçak bedeli de eklenince sayı 10’a çıkıyor. Mart 2013 ile Mart 2014 faturası karşılaştırıldığında faturada bir kalemde indirim olduğu görülüyor. Mart ayında sadece dağıtım bedelinde yüzde 25.09’luk gerileme yaşandı. Aynı dönemde, enerji fonu, TRT payı, Elektrik tüketim vergisi ve KDV oranları, enerji bedelindeki yükselişe paralel olarak artarken, bir yıl içinde faturadaki artış yüzde 0.57 olarak gerçekleşti.

Faturanın % 9.2’si kayıp-kaçak bedeli

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız , 2012 yılından bu yana elektrik tarifelerinde artış olmadığını, ancak; fon, pay, vergiler hariç toplam tarifeler değişmese de fatura bileşenlerinden bazılarının maliyetlerde oluşan değişiklikler nedeniyle artıp azalabildiğini söyledi. Geçtiğimiz haftalarda Sabah’ta yer alan habere göre, Meclis’te enerji sektörüne ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Yıldız, elektrik faturasındaki dokuz kaleme de açıklık getirdi. Bakan Yıldız, evde kullanılan elektrik için gelen faturanın yüzde 57.6’sının enerji bedeli, yüzde 9.2’sinin kayıp enerji bedeli, yüzde 7.8’inin dağıtım sistem kullanım bedeli, yüzde 2.2’sinin perakende satış hizmet bedeli (Sayaç okuma), yüzde 2.4’ünün iletim sistem kullanım bedeli, yüzde 0.7’sinin enerji fonu, yüzde 1.4’ünün TRT payı, yüzde 3.4’ünün elektrik tüketim vergisi, yüzde 15.3’ünün de KDV olduğunu söyledi.