İstanbul Kalkınma Ajansı nedir?

İstanbul Kalkınma Ajansı, İstanbul’un ekonomik ve sosyal kalkınmasını desteklemek ve şehrin küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla faaliyet gösteren bir kamu kurumudur. Ajans, projeler ve programlar yoluyla bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak için çalışmalar yürütür.

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın temel görevleri arasında yerel yönetimlere planlama çalışmalarında teknik destek sağlamak, bölge plan ve programlarının uygulanmasını desteklemek, bölgesel kapasite geliştirme projelerine katkıda bulunmak ve bölgenin ekonomik potansiyelini artırmaya yönelik araştırmalar yapmak bulunmaktadır.

Ajans, aynı zamanda kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirerek yerel potansiyelin açığa çıkmasını sağlamak amacıyla da çalışır. Bu işbirliği, bölgesel gelişme hedeflerine ulaşmak için önemli bir rol oynar.

İstanbul Kalkınma Ajansı, projeler için gerekli finansmanı sağlamak ve yönetmek, bölgesel gelişme stratejilerini belirlemek ve uygulamak, bölge içi ve dışı yatırım imkanlarını tanıtmak gibi çeşitli fonksiyonlara sahiptir.

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın çalışmaları, Türkiye’nin genel kalkınma politikaları ve stratejileri ile uyumlu olarak yürütülür ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilir.

Ajans, İstanbul’un her alanda gelişimini destekleyerek şehrin ulusal ve uluslararası düzeyde daha rekabetçi bir konuma gelmesine katkıda bulunmayı hedefler. İstanbul Kalkınma Ajansı hakkında daha fazla bilgi edinmek için resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.