Türkiye’de 3 çocuktan biri yatağa aç giriyor!

Türkiye’de her üç çocuktan biri yatağa aç giriyor. Türkiye, 0-15 yaş arası çocuklarda “şiddetli maddi yoksunluk” araştırmasında Avrupa birincisi…

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Bursa Milletvekili Lale Karabıyık’la beraber, Türkiye’de 3 çocuktan birinin yatağa aç girdiğini gösteren istatistikleri Meclis’e taşıdı. Çocukların yaşadığı maddi yoksunluğun nedenlerinin ortaya çıkarılması, ekonomik yoksunluğun çocukları sürüklediği madde bağımlılığı ve benzeri alışkanlıkların tespit edilmesi, maddi yoksunluklar nedeni ile ailelerin eğitimlerini devam ettirebilmek için çocuklarını bir takım vakıf ve derneklere emanet etmesinin sonuçlarının ortaya çıkarılması ve gerekli önlemin alınması için Ağbaba, bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını teklif etti.

Türkiye, Eurostat (Avrupa İstatistik Ofisi) ve Türkiye İstatistik Kurumu 2014 Gelir ve Yaşam Koşulları Anketi verilerine göre, 0-15 yaş arası çocuklarda “şiddetli maddi yoksunluk” araştırmasında Avrupa ülkeleri arasında yüzde 36.2 ile birinci sırada. Bu oran İtalya’da yüzde 13.7, İspanya’da yüzde 9.6, İsveç’te ise 1.2, Avrupa Birliği ortalamasında ise yüzde 10.3.

Bu araştırmalara göre çocukların yüzde 19.1’i ısınamıyor, yüzde 39.2’sinin beslenme ihtiyacı karşılanamıyor.

Milletvekilleri tarafından “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına” hitabıyla yazılan dilekçeden bazı bölümler şöyle:

“Avrupa İstatistik Ofisi’nin ölçütüne göre; kira ve faturaların ödenmesi, evin ısınma ihtiyacının yeterince karşılanması, beklenmedik harcamaların karşılanması, her iki günde bir et, balık ya da protein eşdeğer gıdalarının tüketilmesi, evden uzakta bir haftalık tatil masrafının karşılanması, bir arabaya, bir çamaşır makinesine, bir renkli televizyona ve bir telefona sahip olunması (cep telefonu da dahil), olarak belirlenen dokuz kriterlerden dördünü yerine getiremeyen hanelerde yaşayan bireyler şiddetli maddi yoksunluk içerisinde kabul edilmektedir.

TÜİK verilerine göre, ısınma ihtiyacı karşılanamayan çocukların oranı %19.1, beklenmeyen harcamaları karşılanamayan çocukların oranı %33.3, beslenme ihtiyacı karşılanamayan %39.2, tatile gidemeyen çocukların oranı %74.6, kira ve faturaları ödenemeyen hanelerde yaşayan çocukların oranı %51.3, bir otomobile sahip olmayan hanelerde yaşayan çocukların oranı %53’tür.

Türkiye’de yaşayan 0-15 yaş arasındaki 20 milyonu aşkın çocuğun 7 milyona yakını, yani her üç çocuktan biri şiddetli maddi yoksunluk içerisindedir. Bu sonuçlar çocuklarımızın yatağa aç girdiği bir Türkiye manzarasını gözler önüne sermektedir. Tüm bu nedenlerle, ülkemizde çocuklarımızın yaşadığı şiddetli maddi yoksunluğun nedenlerinin ortaya çıkarılması, ekonomik yoksunluğun çocukları sürüklediği madde bağımlılığı ve benzeri alışkanlıkların tespit edilmesi, maddi yoksunluklar nedeni ile ailelerin eğitimlerini devam ettirebilmek için çocuklarını bir takım vakıf ve derneklere emanet etmesinin sonuçlarının ortaya çıkarılması ve bu sorunların giderilme yollarının belirlenerek gerekli çalışmaların yapılması amacıyla Anayasanın 98. TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105. Maddeleri gereğince Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz.”