Özel İstihdam yasası yürürlüğe girdi: Neler değişecek?

Meclis Genel Kurulunda 6 Mayıs günü kabul edilen İş Yasası ile Türkiye İş Kurumu Yasasında değişiklik öngörülen 6715 sayılı Yasa, bugünkü Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Meclis Genel Kurulunda 6 Mayıs günü kabul edilen İş Yasası ile Türkiye İş Kurumu Yasasında değişiklik öngörülen 6715 sayılı Yasa, bugünkü Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Özel istihdam büroları aracılığıyla kiralık işçilik ilişkisi kurulabilmesinin öngörüldüğü kölelik yasası, sendikaların büyük tepkisiyle karşılaşmıştı, bu nedenle de Genel Kurulda görüştürmek için uygun ortam bekliyorlardı. İktidar, Anayasa değişikliği, dokunulmazlık tartışmaları, Başbakanın “azledilmesi” gibi gündem konularıyla kamuoyunun yorgun düşmesini fırsat bildi ve tasarıyı 4 Mayıs günü sürpriz bir gündem değişikliğiyle Genel Kurula getirdi. Tasarı alelacele görüşülmüş ve 6 Mayıs günü sabaha karşı saat 3.54’de kabul edilmişti.

Yasanın 10 milyon işçiyi kapsayacağı tahmin ediliyor. Yasayla, Kamuda yoğun biçimde uygulanan taşeron işçilik benzeri bir uygulamanın özel sektörde de yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Bu yasaya göre çalıştırılan işçilerin çok azı kıdem tazminatı hakkından yararlanabilecek. Yaşamları boyunca geçici iş ilişkisi ile çalıştırılacakları için kıdem kazanmaları ve İş Yasasının kıdemli olanlara tanıdığı başka haklardan yararlanabilmelerine olanak yok. Sigorta primleri kesik kesik yatırılacağı için çok ileri yaşlarda emekli olabilecekler. Hiçbir işte uzmanlaşamayacaklar. Hafta sonu, fazla çalışma gibi haklardan yararlanamayacaklar. Hiçbir güvenceleri olmadığı için, ancak işten atılmayı göze alanlar sendikalara üye olabilecek. Ve işçilerin kölelik koşullarında çalıştırılmalarına aracı olan özel istihdam büroları, bu işten para kazanacaklar.

Çalışma Bakanı, Yasanın kabul edilmesinden sonra Meclis Genel Kurulunda bir teşekkür konuşması yapmış ve özetle şöyle konuşmuştu: “ bu yasa egemenlik kayıtsız şartsız milletindir lafzının bir ispatı, rüştüdür; güçlü diyalog mekanizmasında tüm işçi sendikalarımıza, tüm işveren sendikalarımıza ve Meclis komisyonlarına … teşekkürlerimi sunuyorum.”

Buna benzer düzenlemeleri içeren bir Yasayı, Abdullah Gül bir daha görüşülmek üzere Meclise geri göndermişti.

Yasa, Tayyip Erdoğan’ın imzalaması üzerine bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi.