Türk Telekom’a altyapıyı geciktirme ve engelleme cezası

Türk Telekom’a altyapıyı geciktirme ve engelleme cezası Rekabet Kurulu, bir ay önce de, Türk Telekom’a yanlış ve yanıltıcı bilgi sunması nedeniyle para cezası vermişti

Rekabet Kurulu, Türk Telekom’un altyapıda geciktirme, zorlaştırma, engelleme yaptığına dair şikâyetlerini haklı gördü ve firmaya ceza verdi. Cezanın takriben 35 milyon TL olabileceği tahmin ediliyor.

Türk Telekomünikasyon A.Ş. Hakkında Yürütülen Soruşturma Sonuçlandı. Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin kendisine yapılan tesis paylaşımı başvurularını geciktirmek, zorlaştırmak ve/veya engellemek suretiyle 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespiti için 04.11.2014 tarihli ve 14-43/790-M sayılı Kurul kararı uyarınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

www.turk-internet.com’un haberine göre; soruşturma, Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin, Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından açılan ihaleyi kazanarak kullanım hakkı elde ettiği fiber optik altyapısını kullanabilmek için kurmak zorunda olduğu bağlantı noktaları bakımından kendisine yaptığı tesis paylaşımı başvurularını geciktirmek, zorlaştırmak ve/veya engellemek suretiyle hâkim durumunu kötüye kullandığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma sonucunda açıldı.

Soruşturma sürecinde Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TurkNet İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan başvurular da değerlendirmeye dahil edildi.

09.06.2016 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin kendisine yapılan tesis paylaşımı başvurularına yönelik bazı uygulamaları ile sözleşme yapmayı reddetmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine dolayısıyla, aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi.

1 ay önce da yanıltıcı beyandan ceza almıştı

Rekabet Kurulu 1 ay önce de, Türk Telekomünikasyon A.Ş.’ye yanlış veya yanıltıcı bilgi sunması nedeniyle idari para cezası vermişti.

4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde Türk Telekomünikasyon A.Ş.’ye 7.551.953,95 TL idari para cezası verilmesine 03.05.2016 tarih, 16-15/255-110 sayı ile karar verilmişti.