İflas ertelemede ‘devrim’ gibi düzenleme geliyor

Yatırım ortamının iyileştirilmesi ile ilgili kanun tasarısı önemli değişiklikler içeriyor. Meclis Komisyonu’na gönderilen tasarı iflas erteleme ile ilgili çok önemli düzenlemeler içeriyor. Tasarı bu hali ile yasalaşırsa, bir kayyum en fazla 3 şirketin dosyasına bakabilecek.

Geçtiğimiz aylarda, özellikle bankaların gündeme getirdiği ‘iflas erteleme’ konusu ile ilgili önemli değişiklikler geliyor. Tasarı, iflas ertelemede, süreden, kayyum atamasına değin bir dizi değişiklik içeriyor.

Ankara Barosu’na üye avukat Ayşe Duygu Özalp, tasarıda yer alan iflas erteleme ile ilgili değişiklikleri Hurriyet.com.tr için değerlendirdi. Av. Özalp, “Kanun tasarısıyla iflas ertelemeyi tanımlayan İcra İflas Kanunu’nun 179. maddesi aynen korunmuş. Ancak özellikle iyileştirme projesi unsurları ve proje içinde yer alması gerekenler tanımlanmış. Tasarıda, iflas erteleme başvurusunda belirtilen liste ve belgelerin iflas erteleme talebiyle birlikte sunulmaması veya mahkemece verilecek iki haftalık kesin süre içinde tamamlanmaması halinde iflas erteleme talebinin ispatlanamamış sayılacağı ve borca batık olduğunun anlaşılması halinde talep sahibi şirketin veya kooperatifin iflasına karar verileceği hükmü getirilmiş” dedi.

SÜRE KISALTILDI

Av. Özalp, daha önce 1 +4 yıl şeklinde olan iflas ertelemede “Tasarı ile bu süre kısalmış durumda. Azami 1 yıl olan iflas erteleme süresinin mahkemece uygun görülmesi halinde sadece 1 yıl daha uzatılabileceği tasarıdaki bir diğer önemli değişiklik” şeklinde konuştu.

İSTİNAF YOLU AÇIK

Av. Özalp, açıklamasının devamında “ Tasarı ile İflasın ertelenmesi yargısında mahkemece verilecek tedbirler konusunda eski hükümler korunuyor. Ancak tedbirlerin toplam erteleme süresinden sayılması ve tedbir süresince ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlarının da uygulanmaması öngörülmekte. İhtiyati tedbir talebinin reddi ya da kabulü halinde mahkemeye yapılacak itiraz üzerine verilecek kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabileceği hükme bağlanmakta” dedi.

SÜRE KISALTILDI

Av. Özalp, daha önce 1 +4 yıl şeklinde olan iflas ertelemede “Tasarı ile bu süre kısalmış durumda. Azami 1 yıl olan iflas erteleme süresinin mahkemece uygun görülmesi halinde sadece 1 yıl daha uzatılabileceği tasarıdaki bir diğer önemli değişiklik” şeklinde konuştu.

İSTİNAF YOLU AÇIK

Av. Özalp, açıklamasının devamında “ Tasarı ile İflasın ertelenmesi yargısında mahkemece verilecek tedbirler konusunda eski hükümler korunuyor. Ancak tedbirlerin toplam erteleme süresinden sayılması ve tedbir süresince ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlarının da uygulanmaması öngörülmekte. İhtiyati tedbir talebinin reddi ya da kabulü halinde mahkemeye yapılacak itiraz üzerine verilecek kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabileceği hükme bağlanmakta” dedi. Hurriyet