Vergi, askerlik ve trafik cezaları için yeni düzenleme

Vergi ve ceza affına ilişkin düzenleme TBMM’de kabul edildi. Düzenleme Erdoğan’ın onayından sonra hayata geçecek.

 Vergi ve cezalara ilişkin düzenleme TBMM’den geçti ve alacaklar yeniden yapılandırıldı. Vergi cezaları, askerlik, seçim, nüfus, trafik karayolu geçiş ücreti ve RTÜK idari para cezaları, gümrük vergileri, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası prim alacakları ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz ve gecikme cezaları yeniden yapılandırıldı. Kesinleşmiş kamu alacakların asıl tutarları tahsil edilecek. Asıl tutara uygulanan gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine yurt içi ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar ödenecek.

Yasa Cumhurbaşkanının onayından sonra yürürlüğe girecek.