Anlaşmalı işten ayrılan işsizlik maaşı alabilir mi?

Çalıştıkları işten anlaşmalı olarak ayrılanlar işsizlik maaşı alabilip alamayacaklarını merak ediyor. Peki anlaşmalı işten ayrılan işsizlik maaşı alabilir mi?

Çalışan ile işveren arasında anlaşmalı olarak iş sözleşmesinin fesih edilmesi anlamına gelen “ikale sözleşmesi” ile işten ayrılanlar işsizlik maaşı alamıyor. Bu durumda tazminat ve diğer alacaklar ortak bir anlaşmayla ödeniyor.

Anlaşmalı işten ayrılma işsizlik maaşı

Son dönemde işyerlerinde iş ilişkisinin her iki taraf için de sorun doğurmayacak şekilde sonlandıracak bir yöntem olarak popüler hale gelen “ikale sözleşmeleri” ilgi çekiyor. Çalışma hayatında ikale sözleşmelerinin kullanımı hızla yaygınlaşıyor.

İkale sözleşmesiyle işte ayrılanların “işsizlik maaşı” alamadıklarına dikkat çekiliyor. Yani anlaşmalı işten ayrılma durumunda işsizlik maaşı ödenmiyor.

Son zamanlarda işverenler, İş Kanunu’ndaki “fesih nedenleri” oluşmadığı halde çalışanları işten çıkarmak istedikleri ya da fesih nedenleri oluşsa da dava sürecinin ek maliyetlerine katlanmak istemedikleri durumlarda, işçilere “ikale sözleşmesi” öneriyorlar. Bu sözleşmede işçi ve işveren, iş ilişkisinin hangi şartlarda sonlandırılacağını kararlaştırıyorlar.

İkale işsizlik maaşı sorunu

İkale, işçi ve işveren arasında iş ilişkisinin sonuçlanması için imzalanan bir sözleşme olduğu için, işçinin ikalenin sonuçları hakkında bilgilendirilmesi ve sözleşme içeriğinin çalışanın haklarını ihlal etmemesi gerekiyor. Aksi takdirde imzalanan ikale geçerli olmuyor.

İkale sonucu işçinin kaybedeceği bir hakkı bulunuyorsa, işçinin kaybedebileceği hukuki olanaklara ilişkin açıklamanın yapılması gerekiyor. İkale imzalamak isteyen işverenin, işçiye iş ilişkisinin sonlanması için ödeyeceği tazminat ve diğer tutarlarla ilgili olarak bir öneriyle gitmesi ve bu önerinin işçinin sağlayacağı makul yarar ile orantılı olması gerekiyor.

İkale sözleşmesi ile işsizlik maaşı

İkale sözleşmesinde kararlaştırılması gereken makul yarar, işçinin iş güvencesi kapsamında olup olmamasına göre değişiyor. En az 30 işçinin çalıştığı işyerlerinde altı aydan daha fazla süredir çalışan ve üst düzey işveren vekili olmayan çalışanlar iş güvencesinin kapsamına giriyorlar.

Çalışan bu kapsamda ise sözleşmesinin feshi halinde elde edebileceği tutarlar daha yüksek olduğundan, ikale sözleşmesinde sağlanan yararın da o oranda yüksek olması gerekiyor. İşten çıkış kodu işsizlik maaşını belirliyor.

İşten kendi isteğiyle ayrılan işçiler işsizlik maaşı alamıyor. Bu açıdan ikale sözleşmesi imzalayan işçiler de, işlerinden kendi istekleriyle ayrılmış sayılıyorlar ve işsizlik maaşı alamıyorlar.