BES’ten nasıl çıkılır? İşte sizi BES’ten kurtaracak dilekçe!

SİSTEMDEN ÇIKMAK KOLAY

Mümkün olduğunca çok emekçinin sisteme dahil olmasını ve biriken fonların o ölçüde büyük olmasını istiyorlar. Hatta sistemden çıkan çalışanın her yıl tekrar sisteme otomatik olarak dahil edilmesini dahi düzenlediler. Ancak sistemden çıkmak, cebimizdekini korumak, çok kolay!

BES’ten ayrılmak için sisteme dahil olduktan sonra 2 ay içerisinde bir dilekçe doldurarak bu dilekçeyi işverene veya emeklilik şirketine posta ve güvenli e-posta yoluyla iletmeniz yeterli. Bu cayma dilekçesinin ilgilisine ulaşmasından 10 iş günü içerisinde yapılmış olan kesintiler varsa geliriyle birlikte size iade edilir.

İŞTE O DİLEKÇE

BES’ten şu dilekçeyle çıkılabilir:

6740 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun Ek 2. maddesi uyarınca zorunlu olarak ……………… Sigorta Şirketi nezdinden emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dahil edildiğim (…/…/2017) tarihinde tarafıma (ELEKTRONİK POSTA ya da YAZILI BİLDİRİM) yoluyla bildirilmiştir.

İlgili yasanın ilgili maddesi uyarınca bireysel emeklilik sözleşmesinden iki aylık yasal süre içinde cayma hakkımı kullandığımı tarafınıza bildiririm. Yasa uyarınca sigorta primime esas kazancım üzerinden kesilen katkı payı ile varsa hesabımda bulunan yatırım gelirlerinin tamamının on iş günü içinde banka hesabıma yatırılarak tarafıma iade edilmes hususunda gereğinin yağılmasını arz ve talep ederim. …/…/2017

Adı Soyadı

İmza

T.C. Kimlik No:

Banka Hesap No:

Adres:

DİLEKÇEYİ KABUL ETMEYEN KURUMLARA KARŞI

Bazı sigorta şirketlerinin BES’ten ayrılmak için bu dilekçeleri kabul etmediği örnekler gözlenebiliyor.

Dilekçe sahibi emekçiler, BES’ten çıkışı zorlaştırmak isteyen kurumların itirazlarını kabul etmemeli, çıkış işlemleri için dilekçeler ilgili kuruma ibraz edilmeli.