Ziraat Bankası, PTT, BİST ve bazı kamu şirketleri Varlık Fonu’na devredildi

Ziraat Bankası, PTT, BİST ve bazı kamu şirketleri Varlık Fonu’na devredildi Bazı kamu teşebbüslerinin hisseleri Varlık Fonu’na devredildi

Hazine uhdesinde bulunan bir kısım kamu sermayeli şirketler ile özelleştirme programında bulunan bazı şirketlere ait hisseler Türkiye Varlık Fonu’na devredildi.

Varlık fonu nedir, nasıl çalışır?

Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye Varlık Fonu’na aktarılması kararlaştırılan şirketler ve hisseler şöyle:

Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankası AŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Türkiye Petrolleri AO (TPAO) Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT) Borsa İstanbul AŞ (BİST) Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ’nin sermayelerinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı Türk Telekomünikasyon AŞ’nin yüzde 6,68 oranındaki Hazine’ye ait hissesi Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bu kararın uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkabilecek tereddütleri giderme ve gerektiğinde uygulama esaslarını belirleme yetkisi Başbakan’da olacak.

“Kuruluşlar bütçe denetiminin dışına çıktı, çiftlik gibi kullanılacaklar!”

Türkiye Varlık Fonu söz konusu şirketleri, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanacak Stratejik Yatırım Planı çerçevesinde yönetecek.

Ayrıca mülkiyeti Hazine’ye ait olan Antalya, Aydın, İstanbul, Isparta, İzmir, Kayseri ve Muğla’da bulunan bazı taşınmazların tahsisleri de kaldırılarak Türkiye Varlık Fonu’na devredilecek.

Söz konusu taşınmazlar devir ve tescil işlemleri tamamlanıncaya dek Maliye Bakanlığı tarafından yönetilecek.

Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na ait 3 milyar lira da aktarıldı

Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Varlık Fonu’na devredilen söz konusu şirketlerin mevcut yönetimleri ve işletme politikaları ile iş planlarının, yatırım ve büyüme stratejilerine uygun olarak devam edeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bu şirketlerle ilgili olarak, uluslararası finans kuruluşları da dahil olmak üzere ilgili paydaşlarla sağlanan işbirliğinin sürdürüleceği kaydedildi.

Bakanlar Kurulu kararıyla Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na ait veya bu fonun tasarrufunda bulunan 3 milyar lira tutarındaki kaynağın en geç aktarım tarihini izleyen 3 ay içinde geri ödenmek kaydıyla Varlık Fonu’na aktarılması da kararlaştırıldı.

Söz konusu karar da Pazar günü yürürlüğe girdi.

Ağustos 2016’da kurulmuştu

Başbakanlığa bağlı Türkiye Varlık Fonu ile Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, Ağustos 2016’da kurulmuştu. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin kuruluş amacı, Türkiye Varlık Fonu’na bağlı alt fonları kurmak ve yönetmekti.

Türkiye Varlık Fonu’nun kuruluş amacı ise sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik ve büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmekti.