İşsizlik sigortası fonu yeniden düzenlenecek

Eylem planında, finansta fazla mesailerin denetlenmesi, işsizlik sigortası maaşının işsizlik süresine göre ödenmesi gibi birçok yenilik bulunuyor

Yakın zamana kadar yürürlükte olan Çalışma Bakanlığı’nın 3 yıllık ulusal istihdam stratejisi ve 2014-2015 eylem planı, geçen hafta yenilendi. Eylem planında, finansta fazla mesailerin denetlenmesi, işsizlik sigortası maaşının işsizlik süresine göre ödenmesi gibi birçok yenilik bulunuyor. Plan dahilinde işsizlik sigortası fonu da revize edilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırlayıp Yüksek Planlama Kurulu’nda 4 Temmuz’da kabul edilen strateji ve 2017-2019 eylem planında, 3 yıl içinde çalışma hayatında atılacak adımlar detaylı bir şekilde yer aldı. Plana göre, yasal azami çalışma sürelerinin üzerindeki aşırı çalışmaların engellenmesi, önceliklerden biri olacak. Bunun için denetimler artırılacak. Kısmi süreli çalışanların ise fazla sürelerle çalışma yapabilmesine olanak sağlanacak. Bunun için gerekli görülürse, mevzuat çalışması da yapılacak. Bankacılıktaki fazla mesailer de mercek altında olacak.

İşsizlik sigortası fonuna revize

İşsizlikle karşılaşma riski yüksek olan ve özel politika gerektiren gruplar dikkate alınarak, işsizlik sigortası fonu revize edilecek. Bu gruplar “yeterli iş tecrübesine sahip olmayan gençler” ve “yeni iş bulmada sorun yaşayan 50 yaş üstü işsizler” olarak sıralanıyor. İşsizlik Sigortası Fonu’nun aktüeryal dengeleri de dikkate alınarak, fondan daha fazla işsizin yararlanmasını sağlamak amacıyla işsizlik sigortası maaşı hak kazanma şartları, ödeme miktarı ve süresi, ödenek alanların aktif olarak iş aramalarını teşvik edecek şekilde (örneğin ödenek süresi uzadıkça ödeme miktarı azalacak bir yapıda) yeniden düzenlenecek.

İşkur’a kayıtlar

2019’dan itibaren kreş çeki gibi uygulamalarla özel sektörün teşviki sağlanacak. Yükseköğretim mezunlarının İşkur’a kaydolmaları sağlanacak.

Mobbing, cinsel taciz gibi ayrımcı uygulamalarda izlenmesi gereken yasal yollar hakkında sağlıklı işleyen bilgilendirme, şikayet ve denetim kanalları oluşturulacak. .

Yeni hizmetler

Kişiye özel bir yaklaşımla gençlerin kendilerine en uygun işe en kolay şekilde erişebilmelerini mümkün kılacak hizmetler sunulacak.

Turizmde denetimlerin etkinliği, yabancı kaçak işçi çalıştırılmasını önleyecek biçimde artırılacak. Tarımda kayıtlı istihdamı artırmak için, yabancı iş gücüne çalışma izni verilecek. Kayıt dışı oranının fazla olduğu yap-sat gibi inşaatlarda, denetim artırılacak.