Eski arabasını hurdaya çıkaranların borçları silinecek

Resmi Gazete’de yayınlanan Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) genel tebliğine göre 1997 veya daha eski motorlu taşıtlarını hurdaya çıkararak teslim edenlerin, ilgili araca dair tüm borçları silinecek.

Tebliğe göre, 1997 veya daha eski olan motorlu taşıtlarını, 31 Aralık 2018 tarihine kadar kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle il özel idarelerine veya büyükşehir belediyelerine bedelsiz olarak teslim eden ya da Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerinden herhangi birine teslim eden gerçek ve tüzel kişiler adına, hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak 31 Aralık 2018 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31 Aralık 2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları silinecek.