Yüzbinlerce taşeron işçisi bu haberi bekliyordu! Detayları belli oldu

700 bin taşeron işçisini yakından ilgilendiren yasal düzenlenin detayları netleşmeye başladı. Üzerinde çalışılan düzenlemeyle yıl sonuna kadar bu sorun tümden çözülecek. “Özel sözleşmeli” statüsüyle kamuya geçişi planlanan taşeron çalışanları için ‘asıl-yardımcı’ iş ayırımı gözetilmeyecek. Devlete bağlı bir şirkette kadro tahsisi de gündemde. Emekliliği yaklaşanlar ve belediyelerin kurduğu şirketlerin bünyesinde çalışan taşeron işçiler düzenlemeden yararlanamayacak

Kamu kurum ve kuruluşlarında sayıları 720 bini bulan taşeron işçilerle ilgili olarak üzerinde çalışılan düzenleme ile yıl sonuna kadar bu sorunun tümden çözülmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda da Bakanlar Kurulu’na çeşitli alternatifler halinde kapsamlı bir çalışma önümüzdeki günlerde getirilecek. Buna göre taşeron konusunun gündeme ilk geldiği asıl-yardımcı iş ayırımına artık girilmeyeceği belirtiliyor.

Kamu personel rejiminin düzenlenmesi sonucu bu kesimlerin özel sözleşmeli olarak devlete alınmalarından devlete bağlı bir şirkette kadro tahsisine kadar birçok başlığın masada olduğu belirlendi. Buna göre, yeni taşeron sisteminde kamuda çalışan personel statüsüne taşınacaklar. Bu geçişin ardından memur ve sözleşmeli personellerin tabi olduğu toplu sözleşme hükümlerine göre özlük ve ücret haklarına kavuşacaklar.

EMEKLİLİĞİ GELEN YARARLANAMAYACAK

Taşeron işçilerden sosyal güvenlik sistemine göre emeklilik yaşı geçmiş olanlar yeni düzenleme içerisinde yer almayacaklar. Mevcutta taşeron işçiler emeklilik hakları konusunda 4/a’lı olarak bilinen SSK çalışanları ile aynı haklara sahip konumdalar. Bu çerçevede de kamu çalışanı personel statüsüne geçiş sonrası emekliliğe üç yılı kalmışsa 4/a koşullarında emekli olacaklar.

KURUM DEĞİŞİKLİĞİ OLABİLECEK

Yapılacak yeni düzenleme sonrası da şu anda çalıştıkları kurumlarda çalışmaya devam edebilecekler. Başka kurumlara geçiş talepleri ise o kurumlar tarafından yapılacak özel sözleşmeler kapsamında mümkün olacak. Geçiş sürecinde taşeron işçilerle yapılacak özel sözleşmelerde bu konu sözleşme ile güvence altına alınacak.

Kamu personeli statüsüne geçişi getiren düzenleme sayıları 720 bini bulan taşeron işçileri kapsayacak. Bu kapsamda da belirli bir tarihten itibaren taşeron işçi olanları kapsayacak. O tarih Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılacak. Böylece o tarihten sonra ilk kez taşeron işçi olarak işe girenler düzenlemeden yararlanamayacak.

BELEDİYE ŞİRKETLERİ ARTIK DEVRE DIŞI

Taşeron işçi uygulamasında belediyelerde asıl işveren yanında çalışan kişiler kapsamda yer alması üzerinde durulduğu öğrenildi. Ancak, belediyelerin kurduğu şirketlerin bünyesinde çalışan taşeron işçilerin kapsama dahil edilmeyeceği dile getiriliyor. Yine bu konunun da Bakanlar Kurulu ile siyasi iradenin belirleyeceğine dikkat çekiliyor.

GEÇMİŞTE DAVA AÇAN VAZGEÇECEK

Kamu personeli statüsünde istihdam edilecek taşeron işçilerin geçmişte haksızlığa uğradıkları gerekçesi ile çalıştıkları kamu kurumlarına açtıkları davalardan vazgeçmeleri gerekecek. Çünkü kamu personel statüsüne alımlarının kamuya yeterince bir maliyeti olacağı için ayrıca, söz konusu davaların maliyet getirmemesine özen gösteriliyor.

Başvurular çalışılan kuruma

Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nun ardından Bakanlar Kurulu’nda son şekli verilen yeni statünün mali, sosyal haklarını belirleyen yasal düzenleme de hızla gerçekleştirilecek. Düzenleme yılsonuna kadar yasalaşacak şekilde yetiştirilecek. Kamuda personel çalıştırmayı düzenleyen birçok farklı yasada da yeniden düzenlemeler yapılacak. Yasal düzenleme çıktıktan sonra hak sahipleri çalıştıkları kurumlara müracaat edecek. İşlemler sonuçlanıncaya kadar taşeron firmada çalışmalarını sürdürecekler.