Ünlü market zinciri Migros’a mı satılıyor

Kısa bir süre önce konkordato* ilan eden Makro Market’e Migros’un talip olduğu iddialarıyla ilgili iki şirketten de açıklama geldi.

Migros KAP üzerinden bir açıklama yaparak “kamunun bilgilendirilmesini gerektirecek somut bir gelişme bulunmamaktadır.” dedi. Migros Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ise “Migros bütün market zincirleri gibi Makro’yu da inceliyor” dedi. Makrom Yönetim Kurulu Üyesi Şeref Songör ise, Hurriyet’e yaptığı açıklamada “Bizimle bu konuda herhangi bir temasa geçilmiş değil” dedi.

* konkordato: Herhangi bir sebepten dolayı işleri bozulmuş, ödeme gücünü belli ölçüde kaybedip mali durumu bozulmuş iyi niyetli ve dürüst borçluları korumak amacını taşıyan müessesedir.

Konkordato, borçlunun alacaklılarının2/3’ü ile (bu orana denk gelen alacaklıların alacak tutarının da borçlunun borçlarının 2/3’ü oranında olması gerekir) yaptığı, ticaret mahkemesinin de tasdiki ile geçerlilik kazanan bir anlaşmadır. İmtiyazsız alacaklılar borçlunun borçlarının belirli bir yüzdesinden feragat eder ve borçlu da, borçlarının konkordatoda kabul edilen kısmını ödeyerek borçlarının tamamından kurtulabilir.