Tuzla Belediyesi’nden akaryakıt istasyonu satışı

Tuzla Belediyesi, Tuzla’nın Aydınlı ilçesinde bulunan belediyeye ait akaryakıt servis istasyonunu satışa çıkardı. Söz konusu taşınmazların bulunduğu arsa 17 milyon TL’ye satılacak.

Tuzla Belediye Başkanlığı, Tuzla’nın Aydınlı ilçesindeki akaryakıt servis istasyonunu 17 milyon TL’ye satıyor. Gayrimenkul 25 Aralık 2018 günü satışa sunulacak.

Tuzla Belediye Başkanlığından:

1 – Belediyemize ait taşınmazın satışı; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre, Belediyemiz Encümen Salonunda, 25.12.2018 Salı günü, Saat:14:00’da Kapalı Teklif Usulüne Göre satış ihalesiyle yapılacaktır.

2 – Şartnameler Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00 ¨ karşılığında satın alınabilir.

3 – İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;

Şirketlerin: a) Şartname Dosyası b) İmza sirküleri, c) Ticaret odası belgesi, d) Geçici teminat

Şahıslar: a) Şartname Dosyası b) Nüfus cüzdan sureti, c) Yerleşim Yeri Belgesi d) Geçici teminat

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.