Belediyeden satılık akaryakıt istasyonu

Mülkiyeti Pendik Belediyesi’ne ait olan akaryakıt ve servis istasyonu alanı ihaleyle satışa çıkarıldı. Satışa konu olan gayrimenkul için 11 milyon 261 bin 680 TL bedel ile satışa çıkarıldı.

Mülkiyeti Pendik Belediyesi’ne ait olan akaryakıt ve servis istasyonu alanı vasıflı gayrimenkul 11 milyon 261 bin 680 TL bedel ile satışa sunuldu.

Pendik Belediyesi akaryakıt istasyonu ihalesi

İhale “Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 PENDİK/İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye Binası 5. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 500 (Beşyüz) TL olup, Pendik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden (4.Kat) temin edilebilir.

Söz konusu taşınmaz imar planında Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanında kalmaktadır. Taks:0.15, Emsal:0.30, Yükseklik 2 kattır. Yayalar 9344 ada 7 parsel sayılı 1.407,71 m² alanlı taşınmazın satış işleminde 3065 sayılı Katma Değer Kanununun 17-4-p maddesi uyarınca KDV alınmayacaktır. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

Tuzla Belediyesi akaryakıt istasyonu ihalesi

Tuzla Belediyesi’ne ait taşınmaz hissesinin satışı; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre, Belediyemiz Encümen Salonunda, 26.03.2019 Salı günü, Saat:14:00’da Kapalı Teklif Usulüne Göre satış ihalesiyle yapılacaktır.

İstanbul’un Tuzla ilçesinde, Aydınlı Mahallesi, Aydınlı Yolu Caddesi’nde, 8561 ada, 6 numaralı parselde bulunan; 1726,78m2’si Belediyeye ait, 3996,28m2 genişliğinde, imar durumu akaryakıt ve servis istasyonu alanı olan arsa, Tuzla Belediyesi tarafından kapalı teklif ihale usulüyle satışa çıkarılacak.

Arsa daha önce de satışa çıkarılmıştı. Söz konusu arsa için yeniden düzenlenen ihalede, muhammen bedel yaklaşık 220.000 TL düşürüldü ve 7.128.147,84 TL tahmini bedel belirlendi.