Tuzla Belediyesi’nden 7.1 milyon TL’ye akaryakıt istasyonu satışı

Tuzla Belediye Başkanlığı’na ait gayrimenkul hissesinin satışı yapılacak. Satışa konu olan akaryakıt istasyonu için 7 milyon 128 bin 174,84 TL bedel isteniyor.

Tuzla Belediyesi, Aydınlı Mahallesi’nde yer alan akaryakıt ve servis istasyonu vasıflı taşınmazın hissesini satıyor. Satışa konu gayrimenkul için 7 milyon 128 bin 174,84 TL bedel isteniyor.

Tuzla Belediye Başkanlığından

1-Belediyemize ait taşınmaz hissesinin satışı; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre, Belediyemiz Encümen Salonunda, 29.01.2019 Salı günü, Saat:14:00’da Kapalı Teklif Usulüne Göre satış ihalesiyle yapılacaktır.

2-Şartnameler Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden 250,00₺ karşılığında satın alınabilir.

3-İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;

Şirketlerin;

a) Şartname Dosyası b) İmza sirküleri, c) Ticaret odası belgesi, d) Geçici teminat.

Şahıslar;

a) Şartname Dosyası b) Nüfus cüzdan sureti, c) Yerleşim Yeri Belgesi d) Geçici teminat.

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir. Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.