2 yeni vergi geliyor: Dijital Hizmet Vergisi ve Değerli Konut Vergisi

Meclise sunulacak yeni vergi taslağına göre, “Dijital Hizmet Vergisi” ve “Değerli Konut Vergisi” adı altında iki yeni vergi getiriliyor. Ayrıca şirketlerden alınan “Kurumlar Vergisi”nin düşürülmesi, “Gelir Vergisi”nin ise artırılması öngörülüyor.

Gelir Vergisi Kanununda yer alan vergi tarifesi dört dilimden yedi dilime çıkarılıyor. Böylece yüksek gelir gruplarından daha fazla vergi alınması hedefleniyor. Yüksek gelir elde edenlerin vergisini artırmak üzere yeni dilimler ve oranlar ekleniyor. Mevcut tarifenin ilk dört dilimi korunmak suretiyle 500.000 Liraya kadar gelir elde eden grupların vergi yüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmıyor.

Değeri yüksek meskenlerden yeni bir vergi alınmasını teminen Değerli Konut Vergisi getiriliyor. Uygulamanın 2020 yılının Şubat ayında verilecek beyanlarla başlaması ve verginin Şubat ile Ağustos aylarında iki eşit taksitle ödenmesi düzenlendi. Bu vergiden muaf olan meskenler şunlar: Kamu meskenleri, Diplomatik mensupların meskenleri, Hiçbir geliri olmayan veya sadece emekli maaşı olanların tek meskenleri, Bina inşa işiyle uğraşanların ticari mal niteliğindeki meskenleri.

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinde verilen hizmetlerine Konaklama Vergisi getiriliyor. Yabancı para cinsinden menkul kıymetler ile döviz hesaplarından elde edilen gelirlerde tevkifat oranının artırılmasına yönelik yetki alınıyor.