Kartal Kent Konseyi başkanı ve yönetimi

Kartal Kent Konseyi, İstanbul’un Kartal ilçesinin kent ile ilgili sorunlarının çözümünde kent yaşamı ve kent vizyonu oluşturmak için kurulmuş bir örgütlenmedir. Kartal Kent Konseyi son seçimlerini Ekim 2019’da gerçekleştirmiştir. Kartal Kent Konseyi Başkanı olarak Avukat Türkan Kurtulmaz Öztürk seçilmiştir.

Seçimlerde iki liste yarışmıştır. Sendikalar ve kitle örgütlerinin ortak adayı olarak seçimlere giren Kartal Hukukçular Derneği’nden Avukat Türkan Öztürk, seçimlerde oy verenlerin çoğunun oylarını alarak seçimleri kazanmıştır. Türkan Kurtulmaz Öztürk’ün konsey yönetim listesinde çok sayıda tanınmış kişi bulunuyor. Çevre katliamlarına karşı mücadelesi ile tanınan İnşaat Mühendisi İbrahim Doğan da listede yer alıyor.

kartal-kent-konsey

Kartal Kent Konseyi yönetim listesi

 • Başkan Av Türkan Kurtulmaz Öztürk – Kartal Hukukçular Derneği
 • İbrahim Doğan – İnşaat Mühendisleri Odası
 • Ata Esen – Eğitim Sen
 • Osman Güdü – Mimarlar Odası
 • Nazım Gültekin – TümBelSen
 • Rıza Urtekin – VeliDer
 • Selim Akdoğan – Kartal Gazeteciler Derneği
 • Yücel Arslan Kartal – MMMB Derneği
 • Osman Ünal – Kent Kültürü Demokrasi Der
 • Harika Menteş – Kartal Kültür Sanat Derneği
 • Zeki Çetiner – Kent Konseyi Esnaf Kom.
 • Mustafa Öztop – Yunus Kentsel Dön. Der.
 • Nasır Suleymanoğlu – Amatör Spor Kulüpleri
 • Senem Özdemir – Yakacık Çarşı Mah. Muhtarı
 • Sebahat Oğuz Kara – Kent Konseyi Kültür SanatK
 • Dilek Tali – SES
 • Melih Şükrü Aysezen – Harita ve Kad.Müh Odası
 • Caner Çelik – İstanbul Tabip Odası
 • Ahmet Arıkan – DİSK Genel İŞ
 • Gülnur Gönül
 • Engin İnan – Kent Konseyi Basın Kom.

Kent konseyleri hakkında bilgiler

Kent Konseyleri, kanunlar gereğince belediye seçim sonuçlarını izleyen 3 ay içinde kurulur. Belediye başkanının çağrısıyla toplanan kent konseyi, daha sonra seçimleri yapar ve yönetimini belirler.

Kent konseyinin görevleri

 1. Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşerilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak
 2. Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak,
 3. Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak,
 4. Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,
 5. Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,
 6. Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,
 7. Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,
 8. Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,
 9. Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,
 10. Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,
 11. Kent konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamaktır.