Kartal Belediyesi meclis kararları

Kartal Belediyesi Meclis Kararları, belediyenin Kartal ilçesi kapsamında faaliyetleri ile alakalı bir takım kararları almasıdır. Kartal Belediye Meclisi, her ayın ilk haftasında toplanarak kararlar alır. Bu sayfada Kartal Belediye Meclisinin 2023 yılında aldığı tüm kararlara ulaşabilirsiniz.

Kartal’da maksimum hizmet için yoğun tempo ile çalışan Kartal Belediyesi, hizmetlerinin kalitesini arttırmak için Kartal Belediye Meclisi’nde birçok karar alıyor. 2023 yılında alınan Kartal Belediye Meclisi Kararları aşağıda yer almaktadır.

Meclis Kararları

Aşağıda Kartal Belediye Meclisinde 2023 yılında alınan tüm kararların listesini görebilirsiniz. Her kararın tarihi, karar no’su ve karar detayını sunan bir başlığı bulunmaktadır. Ayrıca kararların dosyalarını PDF olarak okuyabilirsiniz. Aşağıda tüm kararların listesini görebilirsiniz ve 2023 ve 2022 yıllarında alınan tüm kararları buradaki Google Drive adresinden dosya olarak indirebilirsiniz.

 • 06.07.2023 2023/69 2359 Ada, 13 parsele ilişkin Uygulama İmar Plan Değişikliği
 • 06.07.2023 2023/68 Mülkiyeti Belediyemize ait Yukarı Mah., G22A14B1B pafta, 11026 ada, 181 parsel sayılı taşınmaz tek başına yapılaşamadığından imar alanında kalan kısmının 11026 ada 183 parsele tevhiden satışı
 • 06.07.2023 2023/67 Yazı İşleri Müdürlüğü Ücret Tarifesinde Revize Yapılması
 • 06.07.2023 2023/66 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Ücret Tarifesinin Güncellenmesi
 • 06.07.2023 2023/65 Dolu Kadro Derece Değişikliği
 • 06.07.2023 2023/64 Dolu Kadro Derece Değişikliği
 • 08.06.2023 2023/63 Kartal İlçesi, Esentepe Mahallesi, 10676 (E:4485) Ada, 168 Parsele İlişkin Hazırlanan Uygulama İmar Planı
 • 08.06.2023 2023/62 20.03.2023 tarih ve 272776 sayılı Başkanlık Oluru doğrultusunda 11268 Ada 6 Parsele İlişkin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Uygulama İmar Planı Değişikliği
 • 08.06.2023 2023/61 2023 Mali Yılı Ek Bütçe Talebi
 • 08.06.2023 2023/60 Kartal İlçesi, Çavuşoğlu Mahallesinde, mülkiyeti Belediyemize ait olan 1656 ada 19 (206 m²) parsel nolu mükerrer taşınmazın tapudan terkin edilmesi
 • 08.06.2023 2023/59 Sivil Savunma Uzmanlığının ekte bulunan bütçelerinin Afet İşleri Müdürlüğüne aktarılması
 • 08.06.2023 2023/58 Afet İşleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği
 • 08.06.2023 2023/57 Dolu Kadro Derece Değişikliği
 • 08.06.2023 2023/56 Boş Kadro Derece Değişikliği
 • 08.06.2023 2023/55 Dolu Kadro Derece Değişikliği
 • 04.05.2023 2023/54 Kartal Belediyesi’nin 2022 Yılı Kesin Hesabı
 • 04.05.2023 2023/53 Dolu Kadro Derece Değişikliği
 • 04.05.2023 2023/52 Dolu Kadro Derece Değişikliği
 • 04.05.2023 2023/51 Boş Kadro Değişikliği
 • 06.04.2023 2023/50 Belediye Başkanı’nın 2022 Yılı Faaliyet Raporu
 • 06.04.2023 2023/49 21.12.2022 Tarih Ve 258153 Sayılı Başkanlık Oluru Doğrultusunda Hazırlanan Kartal, Çavuşoğlu, 5762 Ada, 407 Parsele İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi
 • 06.04.2023 2023/48 27.12.2022 Tarih 264730 Sayılı Başkanlık Oluru Doğrultusunda Hazırlanan Kartal İlçesi, Gümüşpınar Mahallesi, Koruma Alanına İlişkin 1/1000 Ölçekli Soğanlık Uygulama İmar Planı Değişikliği İle İlgili Teklifi.
 • 06.04.2023 2023/47 Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 2023 Yılı Ücret Tarifesinin Güncellenmesi
 • 06.04.2023 2023/46 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Güncellenmesi
 • 06.04.2023 2023/45 Ücret Tarifesi Değişikliği
 • 06.04.2023 2023/44 Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Revizesi
 • 06.04.2023 2023/43 Dolu Kadro Derece Değişikliği
 • 06.04.2023 2023/42 Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün Çalışma Yönetmeliğinin Güncellenmesi
 • 03.04.2023 2023/41 Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu’na Üye Seçimi
 • 03.04.2023 2023/40 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’na Üye Seçimi
 • 03.04.2023 2023/39 AB ve Dış İlişkiler Komisyonu’na Üye Seçimi
 • 03.04.2023 2023/38 Kültür ve Sanat Komisyonu’na Üye Seçimi
 • 03.04.2023 2023/37 Ulaşım ve Trafik Komisyonu’na Üye Seçimi
 • 03.04.2023 2023/36 Eğitim Komisyonu’na Üye Seçimi
 • 03.04.2023 2023/35 Afet ve Deprem Komisyonuna Üye Seçimi
 • 03.04.2023 2023/34 Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Komisyonuna Üye Seçimi
 • 03.04.2023 2023/33 Gençlik ve Spor Komisyonuna Üye Seçimi
 • 03.04.2023 2023/32 Sağlık Komisyonuna Üye Seçimi
 • 03.04.2023 2023/31 Çevre Komisyonuna Üye Seçimi
 • 03.04.2023 2023/30 Tarife Komisyonuna Üye Seçimi
 • 03.04.2023 2023/29 Hukuk Komisyonuna Üye Seçimi
 • 03.04.2023 2023/28 Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçimi
 • 03.04.2023 2023/27 İmar Komisyonuna Üye Seçimi
 • 03.04.2023 2023/26 Encümen Komisyonu’na Üye Seçimi
 • 09.03.2023 2023/25 Soğanlık 2 Nolu Gecekondu Önleme Bölgesi 1/1000 Ölçekli Plan Notu Değişikliği İtirazları
 • 09.03.2023 2023/24 İstanbul, İli, Kartal İlçesi, Yakacık Mahallesi, 11770 ada 180 parsel, 11773 ada 179 parsel, 12276 ada 181, 182, 183, 184 parseller ile bir kısım tescil dışı alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
 • 09.03.2023 2023/23 Kadro Derece Değişikliği
 • 09.03.2023 2023/22 Dolu Kadro Derece Değişikliği
 • 09.02.2023 2023/21 Borçlanma
 • 09.02.2023 2023/20 Dolu Kadro Derece Değişikliği
 • 09.02.2023 2023/19 Kadro Derece Değişikliği
 • 09.02.2023 2023/18 15-18 Mart 2023 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin Newyork Eyaleti Newyork Tech Valley Regıonal’da “FRC FIRST ROBOTICS COMPETITION” Robot Yarışması düzenlenecektir. Kartal İlçemizde bulunan Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Göktürkler Robot Takımının ulaşım ve transfer giderlerinin karşılanması
 • 09.02.2023 2023/17 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği
 • 09.02.2023 2023/16 Sivil Savunma Uzmanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
 • 05.01.2023 2023/15 10934 ada 209 parselin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
 • 05.01.2023 2023/14 Kartal İlçesi kapsamında 6 etap halinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında Riskli Yapılara ilişkin Plan Notları ilavesine yönelik 18.01.2022 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği itirazları
 • 05.01.2023 2023/13 29.03.2022 Tarih ve 166025 Sayılı Başkanlık Emri Doğrultusunda Kartal İlçesi, Yukarı Mahallesi, 10037 Ada 52 Parselin Güneydoğusunda Yer Alan Tescil Dışı Alana İlişkin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
 • 05.01.2023 2023/12 Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün 2023 Mali Yılı Ücret Tarifesinin Güncellenmesi
 • 05.01.2023 2023/11 Kartal, Atalar Mahallesi, 10016(E:2198) ada 130 parsel sayılı 51,88 m² yüzölçümlü taşınmazın, Dere Yapı Yaklaşma Sınırı içerisinde kalması nedeniyle, imar haklarını Atalar Mahallesi, 10069 ada 232 parsel sayılı taşınmazda kullanılmak üzere Kartal Belediyesine şartlı olarak hibe edilmesi
 • 10.01.2023 2023/10 Halkla İlişkiler Müdürlüğü isminin Halkla İlişkiler ve Komşu İletişim Müdürlüğü olarak değiştirilmesi ve Halkla İlişkiler ve Komşu İletişim Müdürlüğü Yönetmeliği
 • 05.01.2023 2023/9 Geçici İşçi Vize Tespit
 • 05.01.2023 2023/8 Sözleşmeli Personel Ücret Belirlenmesi
 • 05.01.2023 2023/7 Dolu Kadro Derece Değişikliği
 • 05.01.2023 2023/6 Fazla Çalışma Ücreti
 • 05.01.2023 2023/5 Basın Yayın Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği
 • 05.01.2023 2023/4 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Çalışma Yönetmeliğinin güncellenmesi
 • 05.01.2023 2023/3 Meclis Başkanı ve Üyelerine Huzur Hakkı Ücreti’nin Belirlenmesi
 • 02.01.2023 2023/2 Denetim Komisyonu’na Üye Seçimi
 • 02.01.2023 2023/1 2023 Yılı Bir Aylık Tatil Zamanının Belirlenmesi