Kocaeli Boşanma Avukatı

Boşanma, evli tarafların mahkeme kararı ile evliliklerini sonlandırması işlemidir. Boşanmanın gerçekleşebilmesi için tarafların en az 1 sene evli kalmış olması önemlidir.

Boşanma İçin Nereye Başvurulur?

Türk medeni kanununa göre boşanma davasının eşlerden birinin yerleşim yerinde açılması gerekir. Davadan önce son kez altı aydan beri beraber oturulan yerdeki Aile mahkemesine boşanma davasının açılması mümkündür.

Tespit edilen bölgede eğer Aile mahkemesi yoksa oradaki Asliye mahkemesine boşanma davası açılabilir. Boşanma davası için eşler ayrı ayrı başvuru yapabilecekleri gibi beraber yapmaları da mümkündür. Fakat boşanma nedenlerinin açık ve kesin şekilde belirtilmesi süreç adına önemlidir.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davası, Aile mahkemesine boşanma dilekçesi ve evrakların verilmesi, harç ve yargılama giderlerinin ödenmesi ile açılmaktadır. Mahkemeye dosya verildikten sonra mahkeme dilekçeyi ve dava şartları kontrol ederek zaptı hazırlar. Boşanma davasının yazılı yargılama usulüne göre olup olmadığı da dilekçeyle beraber davalıya söylenir.

Tensip zaptında çok ihtar bulunur ve davalı cevabı ile delillerini iki haftalık süre içinde bildirmelidir. Mahkemeye gelen cevap dilekçesi bu sefer de davacıya tebliğ edilir ve iki haftada cevap vermesi için süre tanınır. Bu aşamalara dilekçeler teatisi adı verilir. Bu süreç bittiğinde ya da bu sürenin sonuna denk gelen zamanda mahkeme ilk duruşmada ön inceleme duruşması gerçekleştirir.

Burada deliller incelenir, herhangi bir uyuşmazlık ya da sulh olup olmama durumlarına bakılır. Bu aşama bitince davanın esasına geçilir ve uyulması gereken birçok yasal süre ile yükümlülük ortaya çıkar. Boşanma avukatının bu süreci takip ediyor olması davanın daha hızlı ilerlemesini sağlayabilir. Aksi halde evraklarda eksiklik olması ya da sürenin kaçması davanın uzaması ya da kaybedilmesine neden olabilir.

Boşanma Şartları Nelerdir?

Boşanma davaları, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları olarak ikiye ayrılır. Buna göre boşanmanın şartları da davanın çeşidine göre farklı olabilir. Çekişmeli boşanma davalarında tarafların boşanma kararı aldıktan sonra usulüne uygun olarak dava açması gerekir. Yasada gösterilmiş olan boşanma nedenlerinden en az birinin olması ve boşanmanın nedenlerinin ispat edilmesi de önemlidir.

Hakim eğer boşanma gereklerini uygun görmezse boşanma kararı vermeyebilir. Bu nedenle özellikle çekişmeli davalarda hakimin boşanmaya ikna edilmesi ve bu yönde karar vermesinin sağlanması gerekir. Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların ikisi de boşanmak istediğinden süreç çok daha kolay ilerler.

Her davada olduğu gibi boşanma davalarında da tarafların avukata ihtiyacı olur. Hem davaların ivedilikle takip edilmesi hem de sürecin kısa sürmesi için tarafların avukat ile ilerlemesi önemlidir. Bu noktada Kocaeli boşanma avukatı tüm dava sürecinde yanınızda olur.

Dava takibinin yapılması, delillerin toplanması tamamen avukata ait olduğundan süreç daha kısa olur ve durum lehinize sonuçlanabilir. Özellikle Kocaeli bölgesinde ya da bu bölge yakınında bulunanlar Kocaeli boşanma avukatı hizmetinden faydalanabilir.