Depremi tetikleyen faktörler nelerdir?

Depremler, yerkabuğundaki faylar boyunca ani gerilim salınımından kaynaklanır. Tektonik plakalar her zaman yavaş hareket eder ancak sürtünme nedeniyle kenarlarında sıkışıp kalırlar. Kenardaki gerilim sürtünmeyi aştığında deprem meydana gelir. Ortaya çıkan sismik enerji dalgaları zeminde ve yüzeyinde yayılarak deprem olarak algıladığımız sarsıntılara neden olur.

Peki depremi tetikleyen faktörler nelerdir? Depremlerin başlıca nedenleri şunlardır:

  • Levha tektoniği: Dünya çapındaki depremlerin çoğunu oluştururlar ve genellikle tektonik levhaların sınırlarında meydana gelirler.
  • Uyarılmış depremler: Tünel inşaatı, rezervuarların doldurulması ve jeotermal veya hidrolik kırma projelerinin uygulanması gibi insan faaliyetlerinden kaynaklanır.
  • Volkanik depremler: Aktif volkanizma ile ilişkilidirler.
  • Çökme depremleri: Çoğunlukla karstik alanlarda veya madencilik tesislerine yakın yerlerde çökme sonucu oluşan çökmeler gibi olaylarla tetiklenebilirler.

İnsanlar depremi tetikleyebilir mi?

Peki insan faaliyetleri gerçekten depremi tetikleyebilir mi? Birleşik Krallık’taki Durham ve Newcastle Üniversitelerindeki jeofizikçiler tarafından oluşturulan yeni bir veri tabanı, son 150 yılda insan yapımı 730 deprem vakasının izini sürdü.

Ekip, insan kaynaklı depremlerle ilgili mümkün olduğunca çok sayıda rapor bulmak için akademik makaleleri, medyada çıkan haberleri, hükümet kayıtlarını ve sektör belgelerini taradı. Belgelenen olayların tarihi 150 yıl öncesine kadar uzanıyor ve sarsıntıların çoğu 3 ila 4 büyüklüğündeydi.

Madencilik, insan kaynaklı vakaların yüzde 37’sini oluşturan en yaygın deprem tetikleyicisiydi. Rezervuar barajlarının arkasında bulunan su bu olayların yüzde 23’ünü oluştururken, geleneksel petrol ve gaz çıkarımı yüzde 15’e neden oldu.

2008 yılında Çin’in Sichuan eyaletinin 7,9 büyüklüğündeki depremle sarsılması sonucu yaşandı. Yaklaşık 87.000 kişi öldü ve birçoğu Zipingpu Rezervuarını suçladı çünkü bu büyük su kütlesi fay içine sızıp kaymasına neden olmuş olabilir. Ancak uzmanlar rezervuarın sadece depremin daha erken olmasına neden olduğunu söylüyor.

Dünya genelinde insan yapımı depremlerin çoğuna yol açan yaygın enerji endüstrisi uygulamalarının ötesinde, depreme neden olan diğer faaliyetler arasında bina inşaatı, karbon yakalama ve depolama, nükleer patlamalar, jeotermal operasyonlar ve fay stresini test eden araştırma deneyleri yer alıyor.