Uzman gibi beden dili okumak için 4 sır

Beden dili ne kadar önemlidir? Konuştuğunuzda karşı tarafa verdiğiniz şeyin %55’i beden diliyle ilgilidir. Aslında, duygusal bir şeyler hakkında konuşurken, diğer insanların yalnızca %7’si kullandığınız sözcüklere ilgi gösterir.

Çoğunlukla, bir politikacının bir sorun hakkında kendi ellerini izleyerek konuştuğu gibi konuşamazsınız. Psikopatlar, sadece yürümelerini izleyerek kimin daha iyi bir kurban olacağını söyleyebilir.

İnsanları genellikle beş dakika içinde %70 doğrulukla değerlendirebilirsiniz, fakat sık sık hata yapıyoruz ve bu %30 oran çok pahalı olabilir.

Araştırma, insanların vücut dilini daha iyi okumak hakkında bize ne öğretebilir?

Neyi Yanlış Yapıyorsunuz

“Liderlerin Sessiz Dili: Beden Dili Size Nasıl Yardımcı Olur – Nasıl Zarar Verir – Nasıl Liderlik Edilir” isimli kitapta, yazar insanların yaptığı yaygın hatalara işaret ediyor.

Bulguları şu şekilde yorumladım:

 • Bağlamı gözardı etmek: Kapatılmış kollar, oda soğuksa ya da oturulan koltukta kol dayamaları yoksa çok görülmez. Çevreye verilen her türlü ifade genel anlam testini geçmek zorundadır.
 • Kümeleşme yapmak: İnsanların yaptığı en büyük hatalardan biri tek bir söyleyiş aramaktır. İstikrarlı grup hareketleri (terleme, yüze dokunma, birlikte kekeleme) size gerçekten bir şey söyleyebilir.
 • Temelsizlik: Eğer birisi sürekli gerginse, gerginlik size bir şey söylemez. Eğer birisi sürekli gerginse ve aniden hareket etmeyi bırakırsa – MERHABA.
 • Ön yargılardan feragat etmemek: Kişiyi sevip sevmemeniz kararınızı etkileyecektir. Sizin gibi çekici insanlar size iltifat ediyorsa, sizi fark ettirmeden tesir altına alabilirler. O numaraya düşmeyeceğinizi biliyorum. Herkesin en büyük yanılgısı, tarafsız olduğunuzu düşünmektir.

Neye Odaklanmalı

Birini “okumaya” çalışırken hangi sinyallere güvenebilir veya güvenmelisiniz? Kolay kontrol edilemeyen bilinçsiz davranışlara ihtiyaç duymaları ve açık bir mesaj vermeleri gerekir.

“Hilesiz(İçten) Sinyaller: Dünyamızı Nasıl Şekillendiriyor” kitabında yazar, üç şeye dikkat çekiyor:

 • Konuşma taklidi ve davranışsal taklit: Sizin kullandığınız kelimelerle aynı kelimeleri mi kullanıyorlar? Benzer bir hızda ve tonda mı konuşuyorsunuz? Sizin oturduğunuz şekilde mi oturuyorlar? Liderin yolunu takip etmek için bilinçsiz bir oyun mu var? Bu, diğer kişinin sizinle duygusal olarak senktonize olduğunu düşünen bir işarettir. Sahte olabilir, ancak bu, seyrek olarak ve bir sohbet sırasında tutarlı bir şekilde elde edilmesi zor bir şeydir.
 • Aktiflik düzeyi: Genel kural olarak, aktiflik seviyesi ilgiyi ve heyecanı gösterir. (Genellikle, bir kadın randevu sırasında ayağa sıçrarsa, yanındaki adamla ilgileniyor demektir.)
 • Vurgu ve zamanlamanın tutarlılığı: Bu odaklanma ve kontrolün işaretidir. Daha tutarsız olan birisi kendinden emin olamaz ve etki altına alınmaya daha açıktır.

Aranacak Özellikler

Sözün gelişine göre incelemek, başlangıçta kümeler ayarlamak en iyi seçiminizdir… ama araştırmalar bazı özelliklerin genellikle iyi göstergeler olduğunu göstermiştir.

Çapraz bacaklar, görüşmeler sırasında çok kötü bir işarettir.

“Liderlerin Sessiz Dili: Beden Dili Size Nasıl Yardımcı Olur – Nasıl Zarar Verir – Nasıl Liderlik Edilir” kitabına göre:

Çapraz bacakların bir görüşme üzerinde yıkıcı bir etkisi olabilir. Bir Kişiyi Bir Kitap Gibi Nasıl Okumak Gerekir adlı kitapta yazarlar Gerard I. Nierenberg ve Henry H. Calero, her iki görüşmeci de bacaklarını çapraz yapmadığı zaman anlaşma oranının büyük oranda arttığını söylüyor. Aslında, iki bin videodan oluşan çalışmadan birinde bile, görüşmecilerden birinin bacaklarını çapraz yaptığında olumlu sonuçlanmamış.

Seni aldatmaya çalışan insanlar arasında görülen tutarlı bir küme var.

“Zihninizin köyü huylarını akıllıca yenmek” kitabında yazar Wray Herbert der ki:

Tekrar ve tekrar, dört işaretten bir küme mevcut: el iletişimi, yüz iletişimi, kapalı kollar ve arkaya yaslanmak. Bu ipuçlarından hiçbiri kendi başına bir şey ifade etmez, ama birlikte son derece kesin bir sinyale dönüşür. Ve daha sık olarak katılımcılar bu özel hareket kümesini kullanan kişilerin daha az güvenilir oldukları görüldü.

Kime güvenmelisin? Vücut dilinde sürekli olarak duygusal olarak ifade eden kişilere bakın:

Bu sonuçlar sizinle işbirliğinde olanların olmayanlardan daha duygusal olarak anlamlı olabileceğini göstermektedir. Duygusal ifadenin, tek başına olumlu duyguların gösterilmesinden daha güvenilir bir işbirliği yapma sinyali olabileceğini düşünüyoruz.

Ve insanların ellerine bakın. Avuç içi aşağı hareketleri gücü gösterir. Avuç içinin yukarıyı göstermesi boyun eğmeyi gösterir.

The New York Times, “İşaret: Konuşma esnasında el hareketlerinin derin manası üzerine görünür hareketler” kitabının yazarı Adam Kendon‘u alıntıladı:

Açık El Eğilimli veya “avuç içi” hareketleri, açıkça veya dolaylı olarak, bir şeyin reddedildiği, olumsuz bulunduğu, kesildiği veya durdurulduğu durumlarda kullanılır. Açık el El üstü (ya da “avuç içi”) hareketleri, konuşmacının bir şeyler teklif ettiği, verdiği ya da gösterdiği ya da bir şeyin alınmasını talep ettiği bağlamlarda kullanılır.

Vücut Dilini Okumakta Nasıl Daha iyi olunur

Önce dikkat edin. Etki kendini belli eder, ama muhtemelen konuşma boyunca sürekli olarak dikkat etmeyeceksiniz.

Özellikle sizi aldatmaya çalışan biriyle uğraşırken dinamikleri değiştirin. Çok iyi olmadıkça, tutarsızlıklar ortaya çıkacaktır (“sızıntı”) ve gerçekte ne düşündükleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Liderlerin Sessiz Dili’nde işaret edilen dört zayıf noktaya dikkat ederseniz önemli ölçüde yol kat edebilirsiniz:

 • Bağlamı düşünün: Bu durumda birisi böyle davranmalı mı?
 • Yalıtılmış olmayan eylemlerin kümelerini arayın: Bu davranışların her üçü ne ile ilişkili?
 • Bir temel alın: Normalde nasıl davranırlar?
 • Ön yargılarınızın farkında olun: Onları gevşetmeye çekiyor musunuz ve henüz konuşmaya başlamadılar mı?

Eğer beden dilinin daha büyük bir bağlamın ve daha büyük bir kümenin parçası olduğunu fark ederseniz ve davranışsal etkileşimin diğer yönlerini izlemeye başladığınızda yetenekleriniz kuantum sıçraması yapacak: ses, görünüm, giyim vb.

Bunlar durumu tam olarak değerlendirmenize yardımcı olabilir:

 • Giyimi size ne anlatıyor? Ayakkabılara ne dersiniz?
 • Size ne söylüyor?
 • Yüzü size ne ifade ediyor? Hızlı bakışları nasıl?
 • İç güdülerinize güvenmeniz gereken 10 durum nedir?