5188 güvenlik sorumlusu görev tanımı ve şartları

5188 güvenlik sorumlusu görev tanımı ve şartları ile ilgili kafa karışıklığı devam ediyor. Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 680 sayılı KHK ve ardından uygulamaya koyulan 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun ve kanunun uygulanmasına yönelik yönetmeliğin detayları merak ediliyor.

Kafa karıştıran sorunların başında gelen 6 Ocak 2017 tarihli 680 sayılı KHK ile değişen ve ek maddelerin konulduğu konuların başında gelen “özel güvenlik sorumluları” veya amirlerinin görev alanları, ne iş yaptıkları ve sorumluluklarının ne olduğu konusudur. Peki 5188 güvenlik sorumlusu ne iş yapar, sorumlulukları nelerdir? Bu detaylı özet ile 680 sayılı KHK ve 5188 sayılı genelge ile güvenlik sorumlularının görevlerini öğrenebilirsiniz.

680 Sayılı KHK ile değişen kanunla birlikte yapılan değişiklikler

  1. Özel güvenlik şirketlerince, şubelerinde görevlendirilmek üzere en az bir güvenlik sorumlusu belirlenecektir.
  2. Özel güvenlik birimleri ve özel güvenlik şirketlerince; fiilen on beş kişi ve üzerinde personel istihdam edilen yerlerde, özel güvenlik görevlileri arasından en az bir güvenlik sorumlusu belirlenecektir. Güvenlik sorumluları özel güvenlik görevlilerinin tabi olduğu bildirim sürelerinde valiliğe bildirilecektir.
  3. Özel güvenlik birimi kurulması ve hizmet alımı yöntemi ile birlikte çalışılması halinde toplam 15 ve üzeri özel güvenlik görevlisi istihdam edilmesi durumunda birim ya da şirket tarafından en az bir güvenlik sorumlusu belirlenecektir. Güvenlik sorumlusu görevlendirilmemesinden özel güvenlik birimi sorumlu olacaktır.
  4. Güvenlik sorumlularında “Kanunun Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranacak Şartlar” başlıklı 1 O. Maddesinde yer alan şartlara ilave olarak “ön lisans mezunu olma” şartı aranacaktır.
  5. Silahlı özel güvenlik izni verilen birim/projelerde görevlendirilecek güvenlik sorumlusunda silahlı özel güvenlik görevlisi şartları aranacaktır.
  6. Şirket şubelerinde silahsız özel güvenlik görevlisi şartlarını haiz güvenlik sorumlusu görevlendirilebilecektir.
  7. Bu madde kapsamında görevlendirilecek güvenlik sorumluları, genelgenin yayımı tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belirlenecektir.

Özel güvenlik sorumlusu görevleri

Yukarıda yazılan kanun maddeleri kapsamında Güvenlik Sorumluları iş yerinin 5188 Sayılı kapsamda işleyişini takip etmek ve işyerinde tutulan 5188 denetleme klasöründeki eksikleri gidermek ile yükümlüdür. Özel Güvenlik Şube Denetleme yaptığı zaman muhatap olarak iş yerindeki güvenlik sorumlularını dikkate alacaktır. 5188 Sayılı Yasa ile işleyişinden direk şirket adına sorumludur.

Güvenlik sorumluları sadece gündüz çalışmak zorundadır. Bir iş yerinde Güvenlik Müdürü ve Güvenlik Sorumlusu aynı anda görev yapabilir. Güvenlik Sorumluları direk güvenlik müdürü değildir. Kanundaki en büyük amaç denetleme esnasındaki eksikliklerin giderilmesini sağlamak olup direk ilgili kişiyi muhatap almaktır. Bu kanunla özel güvenlik okullarında okuyan özel güvenlik öğrencilerine de istihdam sağlanmış oldu.

Güvenlik sorumlusu yetkileri hakkında genelgeler

Güvenlik sorumlusunun görevleri hakkında daha fazla detaylı bilgiyi bulabileceğiniz resmi kaynaklar ve genelgeler ise aşağıda yer almaktadır: