Akım hesaplama aracı

Akım hesaplama aracı Hesaplama aracı ile yapmak istediğiniz hesaplamayı kısa sürede gerçekleştirebilirsiniz.

Akım hesaplama formülü Ohm yasasından türetilmiştir. Akım, bir elektrik devresindeki elektronların akışı olarak tanımlanır. Elektronların akışı, potansiyel farklılıklar nedeniyle oluşur. Akım, zamanla şarj değişim oranı olarak da bilinir. Akım I ile temsil edilir ve SI akımın birimi Amperdir.

Akım hesaplama

  • Potansiyel farkı
  • Volt
  • Direnç
  • Ohm
  • Hesapla
  • Akım
  • Amper

Akım hesaplama formülü

  • I: Amper cinsinden akımı temsil eder.
  • V: Potansiyel fark olan Volt’u temsil eder.
  • R: Ohm(Ω) cinsinden dirençtir.

Örnek uygulama:

Bir elektrik devresinde potansiyel fark ve direnç sırasıyla 300V ve 20Ω olarak verilmiştir. Akım formülünü kullanarak devrede akan akımı bulun.

V = 300V R = 20Ω

Akım formulünü kullanarak hesaplayabiliriz.

I = V/R I = 300/20 I = 15