Yüzde hesaplama

Yüzde hesaplama Hesaplama aracı ile yapmak istediğiniz hesaplamayı kısa sürede gerçekleştirebilirsiniz.

Bir yüzde bulun veya verilen sayıların ve yüzde değerlerinin yüzdesini hesaplayın. Denklemlerdeki yüzdeleri ve bilinmeyenleri bulmak için yüzde formüllerini kullanın. Bir sayıdan yüzde ekleyin veya çıkarın veya denklemleri çözün.

Yüzde hesaplama

  • Yüzde hesaplama türü seçimi
  • X sayısı
  • Y sayısı / P yüzde değeri
  • Hesapla
  • Cevap

Yüzde hesaplama formülü

Yüzde problemleri için birçok formül vardır. En temel olanı X/Y = P x 100 olarak düşünebilirsiniz. Aşağıdaki formüllerin tümü bu formülün matematiksel varyasyonlarıdır.

Üç temel yüzde problemini inceleyelim. X ve Y sayılardır ve P yüzdedir:

  • X’in yüzde P’sini bulun
  • X’in yüzde kaçının Y olduğunu bulun
  • Yüzde P’si Y ise X’i bulun

Yüzde hesaplama nasıl yapılır?

60 liranın %20’si nedir?

%20, 60 TL ile çarpılır:

%20 × 60 TL = (20/100) × 60 TL = 0,2 × 60 TL = 12 TL

12 lira, 60 liranın yüzde kaçıdır?

12 TL, 60 TL’ye bölünür ve %100 ile çarpılır:

(12 TL / 60 TL) × %100 = %20

12 lira neyin %20’sidir?

12 TL, %20’ye bölünür:

12 TL / %20 = (12 TL / 20) × 100 = 60 TL

40 liradan 50 liraya yüzde değişim nedir?

50 TL ile 40 TL arasındaki fark 40 TL’ye bölünür ve %100 ile çarpılır:

[(50$ – 40$] / 40$] × %100 = 0,25 × %100 = %25