Maltepe’de tsunamiden etkilenecek cadde ve sokaklar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) hazırladığı tsunami raporuna ile Maltepe’de hangi cadde ve sokakların olası bir tsunamiden etkileneceği belli oldu.

Maltepe tsunami savunma planı ile Maltepe’de tsunami olması durumunda suyun kaç metre yükseleceği tahmin edilirken, olası bir tsunamide uygulanacak tahliye ve kurtarma planı da belirlendi.

Rapora göre, Maltepe’de deprem veya deniz altı heyelan kaynaklı bir tsunami olursa hangi cadde ve sokakların etkileneceği belli oldu.

Maltepe tsunami raporu

maltepe tsunami harita
Maltepe tsunami haritası

Maltepe’de tsunamiden denize kıyısı olan Yalı, Küçükyalı, Feyzullah, Çınar, İdealtepe ve Altıntepe Mahalleleri etkilenecek. Hem deprem kaynaklı tsunamide, hem de heyelan kaynaklı tsunamide 30 bin 726 bina tsunamiden etkilenebilir.

Rapora göre Maltepe’de heyelan kaynaklı tsunami olması durumunda su derinliği en fazla 7.75 metreye ulaşıyor ve suyun ulaşabileceği maksimum etki alanı 352 metreyi buluyor.

Deprem kaynaklı tsunami meydana gelirse, tsunaminin etki alanı daha da genişliyor. Deprem durumunda meydana gelecek tsunamiden dolayı maksimum su basma derinliği 7.96 metre oluyor ve suyun ulaşabileceği maksimum etki alanı 1.3 kilometreyi buluyor.

Deprem kaynaklı tsunami

maltepe deprem kaynakli tsunami

Tsunami sayısal modeli NAMI DANCE GPU kullanılarak gerçekleştirilen benzetimlerin sonuçlarına göre, Maltepe için en kritik sismik tsunami kaynağının Marmara Denizi içinde bulunan Prens Adaları Fayı olduğu tespit edildi.

Tsunami olması durumunda Maltepe’de karadaki maksimum su basma derinliğinin 7.96 metreye ulaştığı hesaplandı. Yatayda ise su basma alanı yaklaşık 1.3 kilometrekareye ulaşmakta.

 • Mahalle
 • Maks. Su Basma Derinliği
 • Ort. Su Basma Derinliği
 • Su Basma Alanı
 • YALI
 • 6.97 m
 • 1.27 m
 • 1.314.025 m2
 • İDEALTEPE
 • 4.66 m
 • 1.28 m
 • 301.800 m2
 • ÇINAR
 • 4.06 m
 • 1.60 m
 • 228.100 m2
 • KÜÇÜKKYALI
 • 5.44 m
 • 1.14 m
 • 164.300 m2
 • ALTINTEPE
 • 7.96 m
 • 2.26 m
 • 90.800 m2
 • FEYZULLAH
 • 0.70 m
 • 0.27 m
 • 6.675 m2
Tablonun tamamı için sola kaydırın.

Deniz altı heyelan kaynaklı tsunami

maltepe heyelan kaynakli tsunami

Maltepe için en kritik deniz altı heyelanı kaynaklı tsunami senaryosunun Yenikapı Deniz Altı Heyelanı (LSY) olduğu tespit edildi.

Maltepe’de heyelan durumunda karadaki maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 7.75 metreye ulaştığı hesaplandı. Yatayda ise su basma alanı yaklaşık 1.3 kilometrekareye ulaşıyor.

 • Mahalle
 • Maks. Su Basma Derinliği
 • Ort. Su Basma Derinliği
 • Su Basma Alanı
 • YALI
 • 6.98 m
 • 1.48 m
 • 1.305.503 m2
 • İDEALTEPE
 • 4.94 m
 • 2.08 m
 • 301.231 m2
 • ÇINAR
 • 4.69 m
 • 1.99 m
 • 238.280 m2
 • KÜÇÜKKYALI
 • 7.75 m
 • 2.24 m
 • 170.959 m2
 • ALTINTEPE
 • 6.17 m
 • 1.99 m
 • 80.983 m2
 • FEYZULLAH
 • 0.58 m
 • 0.24 m
 • 3.565 m2
Tablonun tamamı için sola kaydırın.

Maltepe ilçesi tsunami eylem planı

1. Maltepe İlçesi’nde sahili oluşturan park alanlarının tamamının Marmara Denizi’nde oluşabilecek bir tsunamiden etkileneceği, dalgaların sahil yolunu da aşarak tren yoluna kadar ulaşabileceği, bazı yerel noktalarda ise tren yolunu da aşabileceği hesaplanmıştır.

2. İlçenin özellikle güneyinde tsunaminin kıyıdan içeri ilerleyerek Yalı Mahallesi’nin büyük bölümünü su altında bırakacağı öngörülmektedir. Bununla birlikte ilçe için en kritik senaryo olan deniz altı heyelan aktivitesine bağlı bir tsunamide, karada akım derinliklerinin genel olarak üç metreden az olacağı görülmektedir.

3. İlçede tsunami riskinin azaltılmasına yönelik alınabilecek yapısal ve yapısal olmayan önlemler bulunmaktadır. Yapısal önlemlerin planlanması ve uygulanmasının gerçekleştirilmesi, yerel konuma göre daha detaylı analizler ve paydaşların katılımı ile çoklu işbirliği gerektirdiğinden uzun süre alabilir. Bu nedenle, bu önlemler alınana kadar yapısal olmayan önlemlerin hayata geçirilmesi önemlidir.

4. Orhangazi Şehir Parkı, etkinlik alanları, spor sahaları, bisiklet ve yürüyüş yolları ile restoranlar ve kafeteryalar gibi birçok hizmet yerleri nedeni ile yoğun şekilde kullanılmaktadır. Olası bir tsunami baskın tehlikesi durumunda riski azaltmak için yapılması gereken öncelikli eylem, bu alanların hızlıca tahliye edilmesini sağlayacak önlemleri saptamak ve uygulamak olacaktır.

5. Bölge için güvenli tahliye alanı tren yolu hattı ve kuzeyindeki bölgeler olarak belirlenebilir. Tüm sahil şeridinin zamanında ve hızlı tahliyesi için konuma bağlı en uygun tahliye rotaları belirlenmesi ve bölgeyi kullanan kişilerin farkındalık düzeyini arttırıcı bilgilendirmelerin yapılması, sonrasında ise mümkün olduğunca belirli aralıklar ile tatbikatların düzenlenmesi gerekmektedir.

6. Farkındalık düzeyinin arttırılması için etkili yöntemlerden birisi uyarıcı, yönlendirici ve bilgilendirici amaçlar ile hazırlanmış tabelaların bölgeye yerleştirilmesidir. Park alanlarında uygun yerlere, yürüyüş yollarına, parka ulaştıran yollara ve otopark alanlarına uygun aralıklar ile bu tabela ve işaretçiler yerleştirilmelidir. Bilgilendirici tabelalarda, alanın olası tsunami riski hakkında bilgiler verilirken hangi durumlarda harekete geçileceği ve bölgenin hangi yollar kullanılarak hızlıca terk edilmesi gerektiği aktarılmalıdır.

7. Orhangazi Şehir Parkı’nın ilçe sahilinin neredeyse tamamını teşkil etmesi sebebiyle, bu yapı özelinde yapılan değerlendirmeler göstermektedir ki; hem kuzey hem de güney bölümündeki kara alanındaki kot yükseklikleri ve parkın açığında bulunan mendirek kotlarını 5.5m seviyesine çıkarmak en azından sismik kaynaklı tsunami etkisini büyük ölçüde azaltacaktır.

8. Sonuç itibariyle bu raporda yer alan önlemler değerlendirilirken dikkate alınması gereken temel yaklaşım tsunami tahliye kapasitesini artırmak olmalıdır. Bu kapsamdaki çalışmalarda ana hedef, sahil şeridindeki insanların tsunami baskın alanı dışında kalan güvenli bölgelere ulaşımının sağlanması olmalıdır.

9. Ayrıca, sahil boyunca yapılacak kıyı şeridi düzenlemeleri, ağaçlandırma, yönlendirici tabelaların eklenmesi gibi uygulamaların yanında, toplumun da etkin katılımının sağlandığı bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetlerinin hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır.

10. Tüm bu çalışmalarda risk azaltmaya yönelik eylemlerin başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi olmak üzere ilgili tüm paydaş kurum ve kuruluşların katılımı ve bir seferberlik bilinciyle sorumluluk yüklenmesi, gerek alınan önlemlerin etkinliği, gerekse bu önlemlerin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır.