Kilometre km – mil çevirme

Kilometre km – mil çevirme Hesaplama aracı ile yapmak istediğiniz hesaplamayı kısa sürede gerçekleştirebilirsiniz.

Sayfadaki araç ile uzunluk boyutlandıran Kilometre (km) ile Mil arasında otomatik çeviri yapabilirsiniz. Yapacağınız dönüştürme işlemi, km mil çevirme formülü esas alarak otomatik olarak çalışmaktadır. Çevirme işlemini yapmak için istediğiniz değeri aşağıdaki kutucuğa girip, “Dönüştür” butonuna basmanız yeterlidir. Sonuç hemen altta belirecektir.

Kilometre – mil çevirme

  • Kilometre
  • km
  • Mil
  • mi

Kilometre’den Mil’e nasıl çevrilir?

1 kilometre 0.62137119 mile eşittir:

1 km = (1/1.609344) mi = 0.62137119 mi

Mil (mi) cinsinden d mesafesi kilometre (km) cinsinden d mesafesinin 1,609344’e bölünmesine eşittir:

d(mi) = d(km) / 1.609344

Örnek uygulama

20 kilometreyi mile çevir:

d(mi) = 20km / 1.609344 = 12.4274mi

Diğer çeviri araçları