Kartal deprem zemin haritası: Kartal’da deprem riski olan mahalleler

Beklenen büyük Marmara depreminde Kartal’da depremden en çok etkilenecek mahalleler belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan raporda, Marmara Denizi’nde meydana gelebilecek bir depremde Kartal ilçesinde hangi bölgelerin en kötü şekilde etkileneceği yer aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı tarafından yapılan araştırmaya göre, Kartal’da olası depremden en çok etkilenecek mahalleler ve yerleşim yerleri belli oldu. Bu makalede öncelikle depremden etkilenecek bölgelerle ilgili analiz verilerini sıraladık, son olarak da bu raporlar ışığında depremden en çok etkilenecek bölgeleri belirttik.

kartal fay haritasi
Kartal fay haritası

Kartal’da depremden etkilenecek yerler

Kartal’da depremden en çok etkilenecek bölgelerin belirlenmesinde bir dizi faktör göz önünde bulunduruldu. Bunların arasında çeşitli jeolojik veri yer alıyor. Kartal’da depremin şiddeti ve davranış şekli ile alakalı veriler aşağıda ele alınmıştır. Kartal ilçesine ait En Büyük Yer İvmesi (PGA), En Büyük Yer Hızı (PGV) Parametreleri ve 0.2 ve 1.0 sn’deki Spektral İvme Haritaları, aşağıda sunulmaktadır.

1. Kartal Zemin Bağımlı Medyan Yer İvmesi (PGA) Dağılımı

İlk tabloda Kartal İlçesi Zemin Bağımlı Medyan En Büyük Yer İvmesi (PGA) Dağılımı gösterilmektedir. Haritaya göre Kartal’ın D-100 etrafı ve Aydos dağının üst kısımları dışındaki her yerinde PGA dağılımı turuncu renkle tehlikeli seviyede boyanmıştır. Ayrıca Orhantepe tarafında sahil kısmında kırmızı renge de rastlanmakta.

kartal zemin haritasi pga

2. Kartal Zemin Bağımlı Medyan Yer Hızı (PGV) Dağılımı

Deprem İçin Elde Edilen Kartal İlçesi Zemin Bağımlı Medyan En Büyük Yer Hızı (PGV) Dağılımı aşağıda yer almaktadır. PGV dağılımına göre, özellikle Yakacık ile Orhantepe tarafında deprem için tehlike olduğu gösterilmektedir. Bu noktada, yukarıdaki haritada kırmızı ile gösterilen Orhantepe’nin sahile yakın kısmında renk hafif turuncu olmuştur.

kartal fay haritasi pgv

3. Kartal Zemin Bağımlı T=0,2s Spektral İvme Dağılımı

Deprem İçin Elde Edilen Kartal İlçesi Zemin Bağımlı T=0,2 saniye İçin Spektral İvme Dağılımı aşağıda yer almaktadır. Spektral ivme dağılımı da göstermektedir ki sahile yakın kısımlar ile Yakacık taraflarında depremin yıkıcı etkisi daha yüksek olacaktır.

kartal zemin haritasi t02

4. Kartal Zemin Bağımlı T=1,0s Spektral İvme Dağılımı

Deprem İçin Elde Edilen Kartal İlçesi Zemin Bağımlı T=1,0 saniye İçin Spektral İvme Dağılımı aşağıda yer almaktadır. Zamanın 0.2’den 1.0 saniyeye ulaştığı bu ivme dağılımı haritası da benzer bir sonucu ortaya koyuyor.

kartal zemin haritasi t01

5. Kartal VS30 zemin haritası

Vs30, zemin koşullarını gösteren bir terimdir. Bu değer ne kadar büyükse, zemin o kadar sağlamdır. Bu haritada koyu mavi renkli yerler sağlam zemine, açık sarı renkli yerler ise yumuşak zemine işaret eder.

kartal zemin haritas vs30

Sonuç

Kartal’da depremden en çok etkilenecek bölgeler, Orhantepe başta olmak üzere sahile en yakın yerler, Kordonboyu Mahallesi ve Uğur Mumcu başta olmak üzere Yakacık tarafları. Tüm haritalarda da bu bölgeler simülasyondan daha çok etkilenmiştir.

En sağlam bölge ise D-100 etrafında Cevizli, Esentepe, Cumhuriyet ve Soğanlık mahalleleri. Diğer bölgeler ise orta derecede depremden etkileneceğe benziyor.