Vladimir Lenin’in sözleri

Rus devrimci, siyasetçi ve siyaset teorisyeni Vladimir Lenin (1870-1924), erkek kardeşinin 1887’de Rus imparatoru III.Alexander tarafından idam edilmesinin hemen ardından devrimci sosyalist siyaseti benimsedi. Rus Komünist Partisi’nin kurucusu olarak Lenin’in nihai hedefi sosyalizmle kapitalizmi yıkmaktı. Komünizm ve sosyalizm hakkındaki görüşler farklılık gösterse de, Lenin’in sözleri onu tarihin en büyük devrimci liderlerinden biri olarak konumlandırdı. Bunlar, Lenin’in en alakalı sözlerinden bazılarıdır.

Lenin’in Kapitalizm ve Sosyalizm üzerine sözleri

“Kapitalistler bize onları asacağımız ipi satacaklar.”

“Kapitalist toplumda özgürlük, her zaman antik Yunan cumhuriyetlerindekiyle hemen hemen aynı kalır: Köle sahipleri için özgürlük.”

“Paranın gücüne dayalı bir toplumda, emekçi kitlelerin yoksulluk içinde yaşadığı ve bir avuç zenginin parazitler gibi yaşadığı bir toplumda gerçek ve etkili bir “özgürlük” olamaz.”

“Kadının şimdiye kadarki durumu bir köle ile karşılaştırıldı; kadınlar eve hapsedildi ve onları bundan yalnızca sosyalizm kurtarabilir. Onlar ancak, küçük ölçekli bireysel tarımdan toplu çiftçiliğe ve toprağın kolektif işçiliğine geçtiğimizde tamamen özgürleşecekler.”

“Burjuva yazar, sanatçı veya aktrisin özgürlüğü basitçe maskelenmiş para çantasına, yolsuzluğa ve fuhuşa bağımlıdır.”

“Emperyalizm, Kapitalizmin son aşamasıdır.”

“Her toplum kaostan üç öğün uzakta.”

“Savaşa ne sebep oldu? İtalyan emperyalizmi için yeni pazarlara ve yeni başarılara ihtiyaç duyan İtalyan para çantalarının ve kapitalistlerin açgözlülüğü. ”

“Tüm resmi ve liberal bilim ücretli köleliği savunurken, Marksizm bu köleliğe amansız bir savaş ilan etti.”

“Nerede ve ne zaman isyanlar ve anarşi akıllıca önlemlerle kışkırtıldı? Hükümet akıllıca hareket etseydi ve önlemleri fakir köylülerin ihtiyaçlarını karşılasaydı, köylü kitleleri arasında huzursuzluk olur muydu? ”

“Ticaret ve kapitalizm ne kadar hızlı gelişirse, tekele yol açan üretim ve sermaye yoğunlaşmasının o kadar büyük olacağı bir gerçek değil mi?”

“Bir tekel kurulduğunda ve milyonları kontrol ettiğinde, hükümetin biçimi ve diğer tüm “ayrıntılar” ne olursa olsun, kaçınılmaz olarak kamusal yaşamın her alanına nüfuz eder.”

“Demokrasi, işçi sınıfı için kapitalistlere karşı özgürlük mücadelesinde büyük önem taşıyor.”

“Silahsızlanma, sosyalizmin idealidir. Sosyalist toplumda savaş olmayacak; sonuç olarak, silahsızlanma sağlanacaktır.”

lenin

Lenin’in Sosyalist Devrim Üzerine sözleri

“Hapishanede… kişi gerçek bir devrimci olur.”

“Bu halk düşmanlarına, sosyalizmin düşmanlarına, emekçi halkın düşmanlarına merhamet yok! Zenginlere ve onların bağımlılarına, burjuva aydınlarına karşı ölümüne savaş; düzenbazlara, aylaklara ve kabadayılara karşı savaş! ”

“Devrim asla tahmin edilemez; önceden söylenemez; kendiliğinden gelir. Devrim büyüyor ve alevlenmek zorunda. ”

Devrimci Sosyal-Demokrasi, reform mücadelesini her zaman faaliyetlerinin bir parçası haline getirdi. Ancak “ekonomik” ajitasyonu hükümete sunma amacıyla kullanıyor, sadece her türden önlemi talep etmekle kalmıyor, aynı zamanda (ve öncelikle) otokratik bir hükümet olmaktan çıkmasını talep ediyor. ”

“Tarihte sınıf mücadelesinin tek bir sorunu şiddet dışında çözülmedi. Şiddet, emekçiler tarafından, sömürülen kitleler tarafından sömürücülere karşı uygulandığında – biz onun için varız! ”

“Devrim deneyiminden geçmek, onun hakkında yazmaktan daha hoş ve yararlıdır.”

“İşçilerin ve köylülerin entelektüel güçleri, kendilerini ulusun beyni olarak gören burjuvaziyi ve onların suç ortaklarını, eğitimli sınıfları, sermayenin uşaklarını devirmek için verdiği mücadelede büyüyor ve güçleniyor. ”

“Dikkat, esas olarak işçileri devrimciler düzeyine yükseltmeye adanmalıdır; bizim görevimiz ‘çalışan kitleler’ düzeyine inmek değil. ”

“Bizim için, adil ülkemizin çar kasaplarının, soyluların ve kapitalistlerin ellerinde yaşadığı öfke, baskı ve aşağılanmayı görmek ve hissetmek çok acı vericidir.”

“Ancak, sosyalizmin toplumsal devrim olmadan ve proletarya diktatörlüğü olmadan başarılacağını kim beklerse, sosyalist değildir.”

“Muhalefeti kontrol etmenin en iyi yolu ona liderlik etmektir.”

Lenin’in Komünizm üzerine sözleri

“Sosyalizmin amacı Komünizmdir.”

“Komünizm, kamusal yaşamın her alanında olumlu bir şekilde ortaya çıkıyor; başlangıcı kelimenin tam anlamıyla her tarafta görülmelidir. ”

“Halkın büyük çoğunluğu için demokrasi ve halkı sömürenlerin ve ezenlerin zorla bastırılması, yani demokrasiden dışlanması, kapitalizmden komünizme geçişte demokrasinin geçirdiği değişimdir.”

“Sosyalizm uğruna çabalarken, bunun komünizme dönüşeceğine ve dolayısıyla genel olarak insanlara karşı şiddet ihtiyacının, bir insanın diğerine ve nüfusun bir kısmının diğerine tabi kılınması gerektiğine inanıyoruz. İnsanlar toplumsal yaşamın temel koşullarını şiddetsiz ve boyun eğmeden gözlemlemeye alışacağı için tamamen ortadan kalkacak. “