Yeminli tercüman nasıl olunur?

Yeminli tercümanlık ülkemizde oldukça rağbet gören bir meslek halini aldı. Sektörel olarak tercüman ihtiyacı her geçen gün artıyor. Tercüme yapabilmek için sadece hedef ve kaynak dilleri bilmek yetmez, aynı zamanda çalışma disiplini, özveri, deneyim, tecrübe gibi kişisel bilgi ve becerilere ihtiyaç duyulur.

Bununla birlikte yeminli tercümelerde olması gerekenler çok daha özel olup daha resmi unsurlar devreye girer. Peki yeminli tercüman nedir, yeminli tercüman nasıl olunur? Yeminli tercüman herhangi bir noter tarafından resmi evrakların tercümesi için yetki verilmiş kişilere denir. Resmi belgelerin tercüme edilmesinden sonra belgeye yeminli tercümanın imzası ve kaşesi atılır. Böylece bu belgenin doğruluğu onaylanmış olur.

Yeminli tercüman olabilmek için birtakım gereklere ihtiyaç vardır. Bunların başında kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve sabıka kaydının olmaması gerekir. Ayrıca bir lisans, yüksek lisans ya da doktora diploması sahibi olunmalıdır.

Yeminli tercüman olmak isteyen kişinin tercüme edeceği dili iyi derecede bildiğini gösteren resmi bir belgesi olmalıdır. Bu belge üniversiteden ilgili bir bölümden mezun olunmuş olduğu gösteren diploma olabileceği gibi bir dil kursundan da alınabilir. Bütün şartları sağlandıktan sonra gerekli belgelerle birlikte ilgili yere başvurulmalıdır.

Yeminli tercümanlık için gerekli belgeler

Yeminli tercüman olabilmek için birtakım belgelere ihtiyaç vardır ve yeminli tercümanlık için hangi belgeler gerekli sorusuna karşılık gelen belgeler şunlardır:

  • Nüfus kayıt örneği,
  • Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaportun fotokopisi,
  • IBAN bilgileri ve banka şubesi bilgilerinin eklenmiş olduğu Tercüman Bilirkişi Başvuru Formu,
  • İkametgah belgesi,
  • Yeminli tercüman olmak istediğiniz dili ya da dilleri bildiğinizi kanıtlayan belge. Eğer böyle bir belgeye sahip değilseniz ilgili dilde tercümanlık yapabilecek kadar dili bildiğinizin yazılı beyan belgesi,
  • Vesikalık fotoğraf,
  • Eğitim durumunuzu gösteren belgenin aslı veya onaylı örneği,
  • Adli sicil kaydı belgesi,
  • Memuriyetten ya da meslekten disiplin nedeniyle çıkarılmadığınızı gösteren, meslekte yasaklı olmadığınızı gösteren belge.

Gerekli belgelerde de görüleceği üzere yeminli tercüman olabilmek için en önemli şart dil bildiğinizi kanıtlayabilmenizdir. Bunun için Tercüman Mütercimlik gibi bir bölüm bitirdiyseniz buna dair diplomanız, YDS, TOFL gibi sınavlarınızın sonuç belgeleri, yurtdışında eğitim almış iseniz bunu gösterir belgeye ihtiyaç vardır.

Yeminli tercümanlık başvurusu nasıl ve nereye yapılır?

Yeminli tercümeye birçok alanda ihtiyaç duyulmakta, bu da yeminli tercümanlık talebini arttırmaktadır. Resmi evrakların bulunduğu hemen her yerde yeminli tercüman ihtiyacı vardır. Çünkü resmi bütün belgelerin çevirisi yeminli tercümanın ilgi alanına girmektedir. Yeminli tercümanın en sık ihtiyaç duyulduğu alanlardan birisi yurtdışında görülen davalardır. Bu davalardaki başvuruların ve belgelerin geçerliliğini sağlamak için mutlaka yeminli tercüman yetkisiyle başvuruda bulunulmalıdır.

Transkript, pasaport, öğrenci belgesi gibi belgelerle yurtdışında ya da yabancı okullarda kayıt, burs gibi durumlarda belgelerin mutlaka yeminli tercüman tarafından çevrilmesi gerekir. Resmi bir kuruma çeviri bir belge teslim edecekseniz bunun kabul görmesi için mutlaka yeminli tercüman tercümesi şarttır. Yine apostil hizmetlerine ihtiyaç duyan vatandaşların belge onayları için de yeminli tercüman gereksinimi bulunmaktadır. Bütün bunlar yeminli tercümanlara geniş bir iş alanı açmaktadır.

Yeminli tercüman olabilmek için yukarda belirttiğimiz belgelerle birlikte ikamet ettiğiniz yerdeki notere başvurmalısınız. Noter belgelerinizi inceleyecek, yeterli görürse kısa bir eğitim süreci başlatacak, eğitim sonrasında kişiye özel yemin zaptı hazırlayacaktır. Yemin zaptını sesli okuyup yemin ettikten sonra imzaların tamamlanmasıyla süreç sona erecek ve yeminli tercüman olmuş olacaksınız.