Nazilerin planı Yahudileri Madagaskar’a sürmekti

Naziler, Avrupalı Yahudileri gaz odalarında öldürmeye karar vermeden önce, 4 milyon Yahudi’yi Avrupa’dan Madagaskar adasına taşımak için bir plan olan “Madagaskar Planı”nı düşündüler.

Madagaskar Planı Kimin Fikri?

Hemen hemen tüm Nazi planlarında olduğu gibi, bu fikri önce başka biri buldu. 1885 gibi erken bir tarihte Paul de Lagarde, Doğu Avrupalı Yahudileri Madagaskar’a sürmeyi önerdi. 1926 ve 1927’de Polonya ve Japonya, aşırı nüfus sorunlarını çözmek için Madagaskar’ı kullanma olasılığını araştırdılar.

Bir Alman gazetecinin yazdığına göre, “Tüm Yahudi ulusu er ya da geç bir adaya kapatılmalıdır. Bu, kontrol imkânını sağlar ve enfeksiyon tehlikesini en aza indirirdi.” Yine de Yahudi halkını Madagaskar’a gönderme fikri hala tam olarak bir Nazi planı değildi. Polonya bu fikri ciddi olarak değerlendirecek bir yerdi ve hatta 1937’de araştırmak için Madagaskar’a bir komisyon bile gönderdiler.

Madagaskar Komisyonu

Yahudileri Madagaskar’a göç etmeye zorlamanın fizibilitesini belirlemek için komisyon üyelerinin çok farklı sonuçları vardı. Komisyonun lideri Binbaşı Mieczysław Lepecki, Madagaskar’a 40.000 ila 60.000 kişi yerleştirmenin mümkün olacağına inanıyordu. Komisyonun iki Yahudi üyesi bu değerlendirmeye katılmadı. Varşova’daki Yahudi Göçmenlik Derneği’nin (JEAS) yöneticisi Leon Alter, orada sadece 2.000 kişinin yerleştirilebileceğine inanıyordu. Tel Aviv’den bir ziraat mühendisi olan Shlomo Dyk daha da azını tahmin ediyor.

Polonya hükümeti Lepecki’nin tahmininin çok yüksek olduğunu düşünmesine ve Madagaskar’ın yerel nüfusunun göçmen akınına karşı gösteri yapmasına rağmen, Polonya, Madagaskar’ın sömürge hükümdarı Fransa ile bu konudaki tartışmalarını sürdürdü. Nazilerin Madagaskar Planı’nı önermeye başlaması Polonya komisyonundan bir yıl sonra 1938’e kadar gerçekleşmedi.

Nazi Hazırlıkları

1938 ve 1939’da Nazi Almanyası, Madagaskar Planını mali ve dış politika düzenlemeleri için kullanmaya çalıştı. 12 Kasım 1938’de Hermann Goering, Alman kabinesine Adolf Hitler’in Batı’ya Yahudilerin Madagaskar’a göçünü önereceğini söyledi. Londra’daki görüşmeler sırasında Reichsbank başkanı Hjalmar Schacht, Yahudileri Madagaskar’a göndermek için uluslararası bir kredi almaya çalıştı. Yahudilerin paralarını yalnızca Alman mallarıyla almalarına izin verileceği için, Almanya kâr edecekti.

Aralık 1939’da Alman dışişleri bakanı Joachim von Ribbentrop, Papa’ya bir barış teklifinin bir parçası olarak Yahudilerin Madagaskar’a göçünü bile dahil etti. Bu tartışmalar sırasında Madagaskar hala bir Fransız kolonisi olduğu için, Almanya’nın Fransa’nın onayı olmadan önerilerini yasalaştırmanın bir yolu yoktu. II.Dünya Savaşı’nın başlangıcı bu tartışmaları sona erdirdi, ancak Fransa’nın 1940’taki yenilgisinden sonra, Almanya’nın artık planları konusunda Batı ile koordinasyon kurması gerekmedi.

Ilk aşamalar

Mayıs 1940’ta Heinrich Himmler, Yahudileri Madagaskar’a göndermeyi savundu:

Bu, Himmler’in Madagaskar Planının Yahudileri imhaya daha iyi bir alternatif olduğuna inandığı veya Nazilerin imhayı olası bir çözüm olarak düşünmeye başladığı anlamına mı geliyor? Himmler, Hitler’le Yahudileri “Afrika’daki bir koloniye veya başka bir yere” gönderme önerisini tartıştı ve Hitler, planın “çok iyi ve doğru” olduğunu söyledi.

Yahudi sorunu” na bu yeni çözümün haberi yayıldığında, işgal altındaki Polonya genel valisi Hans Frank sevinçliydi. Krakow’daki büyük bir parti toplantısında Frank, izleyicilere şunları söyledi:

Deniz ulaşımı Yahudilerin sevkiyatına izin verir vermez [izleyiciler kahkahalar atar], onlar parça parça, erkek erkeğe, kadın kadına, kız kıza sevk edilecektir. Umarım beyler, bu konuda şikayet etmezsiniz [salonda şenlik vardır].

Yine de Nazilerin Madagaskar için hâlâ özel bir planı yoktu. Böylece Ribbentrop, Franz Rademacher’a bir tane yaratmasını emretti.

Madagaskar Planı

Rademacher’in planı 3 Temmuz 1940’ta “Barış Antlaşmasında Yahudi Sorunu” muhtırasında belirtilmişti:

  • Fransızlar Madagaskar’ı Almanya’ya verecek
  • Almanya’ya Madagaskar’a askeri üsler kurma hakkı verilecek
  • Madagaskar’da yaşayan 25.000 Avrupalı (çoğu Fransız) geri gönderilecek
  • Yahudi göçü gönüllü değil zorlanacak
  • Madagaskar’daki Yahudiler yerel yönetim işlevlerinin çoğunu yerine getirecek, ancak bir Alman valisine hesap verecek
  • Madagaskar’ın tüm göçü ve kolonizasyonu için gerekli finansal kaynak Nazilerin el koyduğu Yahudi mülkleri tarafından karşılanacaktı.

Plan değişikliği

Madagaskar Planı, etkileri tam olarak düşünülmemiş gerçek bir plan mıydı yoksa Avrupa Yahudilerini öldürmenin alternatif bir yolu muydu? Yine de, altta yatan ve gizli bir mesele, Nazilerin 4 milyon Yahudiyi (sayı Rus Yahudilerini içermiyordu) 40.000 ila 60.000 kişi için bile hazırlıksız olduğu düşünülen bir yere (Madagaskar’a gönderilen Polonya komisyonu tarafından belirlendiği üzere) göndermeyi planlıyorlardı.

Naziler, Yahudileri Madagaskar’a nakletmelerine izin verecek şekilde savaşın hızlı bir şekilde sona ermesini bekliyorlardı. Britanya Savaşı planlanandan çok daha uzun sürdüğü ve Hitler’in 1940 sonbaharında Sovyetler Birliği’ni işgal etme kararıyla Madagaskar Planı gerçekleştirilemez hale geldi. Böylece, Avrupa Yahudilerini ortadan kaldırmak için alternatif, daha sert ve daha korkunç çözümler önerildi. Bir yıl içinde öldürme süreci başlamıştı.