Baca temizleme yetki belgesi nasıl alınır?

İstanbul’da baca temizleme yetki belgesi almak için bazı yasal prosedürleri yerine getirmek gerekiyor. İstanbul il sınırları içinde tüm ısıtma ve pişirme sistemlerinin baca temizleme yetki belgesi için 1 Ekim – 30 Kasım 2020 tarihleri arasında İstanbul İtfaiyesi Baca Denetim Birimine başvurması gerekiyor.

Başvuruların yapılacağı birimin adresi Atatürk Caddesi no:28 Bahçelievler ve telefon numarası 0212 402 82 12’dir. Başvuru yapılırken gerekli belgeler: Yetkili imza sirküsü ve kaşesi.

Baca Temizleme yetki belgesi için istenen şartlar belirten formu aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz: Form

Baca temizliği ile ilgili bilgiler

İstanbul’da baca temizliğini İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yetki verilen şirketler yapabilir. Bacalarını temizletmeyen ve şikayet konusu olan adreslerdeki bacaları İstanbul İtfayesine bağlı Baca Denetim Birimi denetler.

İstanbul İtfaiyesi Baca Temizleme işi yapmamaktadır. Baca temizliği ile ilgili baca temizleme yetkisi verilen şirketler hakkında şikayetler ALO 153 Beyaz Masa tarafından toplanmaktadır.

Yetkili şirketlerin verdiği rapor doğrultusunda, ısıtma ve pişirme sistemlerinde kullanılan bacaların, bakımı ve onarımı, öngörülen süre içerisinde kullanıcı tarafından yaptırılır. Isıtma ve pişirme sistemlerinde kullanılan bacaların ilgili standartlarda olmasından ve yönetmeliklerde belirtilen aralıklarla temizlenmesinden, bina, daire veya iş yeri sahipleri, yöneticileri, şirket müdürleri ya da görevlendirilmiş olan 3. şahıslar sorumludur.

Baca Temizliği Nasıl Yapılır?

Isıtma Sistemleri Baca Temizliği

Baca temizliğini yapacak olan şirket personelleri kullanıcıya kimlik belgesini gösterir. Baca temizleme ekibi en az 2 kişiden oluşur. İş sağlığı ve güvenliği ilkelerine uyarak kişisel koruyucu malzemeleri kullanır.

Temizlikte kullanılacak malzemeler eksiksiz olarak hazır bulundurulur. Baca temizliğinde kullanılacak malzemeler: Duman tableti, çeşitli ebatlarda tel fırçalar, baca temizleme çıkrığı, ucunda metal ağırlık bulunan 30 metrelik ip, sanayi tipi elektrik süpürgesi, kurum toplama kaşığı, çeşitli ebatlarda spatula, kalın koruyucu naylon, takım sandığı, baca kamerası, merdiven, izolasyon için alüminyum bant vb.

 1. Bacaya bağlı olan cihaz kapatılır.
 2. Bacanın sıcaklığı kontrol edilir.
 3. Temizlik yapılacak alana çalışma brandası serilir.
 4. Isıtma cihazının bacaya bağlı kısmı bacadan ayırılır.
 5. Bacanın temizlenmeden önceki hali baca kamerası ile görüntülenir, ön tespit yapar ve kullanıcıya yapacağı hizmet ve ücret ile ilgili bilgi verir. (Kirlilik, tıkanıklık, çatlak, deformasyon vb. kontrol edilir.)
 6. Baca emiş ağzı tamamen kapatılır.
 7. Baca temizlik ekibinden bir kişi çatıya çıkar ve bacadan aşağıya çelik halata bağlı fırçayı emiş ağzına doğru indirir, temizlik fırçası aşağıdan yukarıya doğru çekilirken bacanın tüm yüzeyine sürterek çekilmeli ve bu işlem baca temizleninceye kadar tekrarlanır.
 8. Çatıdaki işlem bittikten sonra tamamen kapatılan emiş ağzı tekrar açılmalı, emiş ağzında birikmiş kurum ve atıklar vakumlu elektrik süpürgesi ve kurum toplama kaşığı ile alınır.
 9. Temizlik işlemi bittikten sonra bacanın temiz hali baca kamerası ile görüntülenir.
 10. Duman tableti kullanarak baca çekiş testi yapılır.
 11. Isıtma cihazının boru ekleri ve baca bağlantısı gaz sızdırmayacak şekilde izolasyonu yapılır.
 12. Ortam, baca temizleme işlemlerinden kaynaklanan kirlilik giderilerek teslim edilir.
 13. Kullanıcıya yapılan işlem ve temizlik periyodu ile ilgili bilgi verilerek raporlama ve fatura kesme işlemi yapılır.

Pişirme Sistemi Baca Temizliği

Baca temizliğini yapacak olan şirket, yerinde keşif yaparak bacanın temizlenebilmesi için gerekli olan ortamın (kontrol kapağı, yürüyüş yolu vb.) hazırlanmasını kullanıcıdan ister ve konuyla ilgili detaylı ön bilgiler verir.

Kullanıcıya hizmetin ücretiyle ilgili bilgi verir. Baca temizleme ekibi en az 2 kişiden oluşmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği ilkelerine uyulmalı ve kişisel koruyucu malzemeler kullanılmalı.

Temizlikte kullanılacak malzemeler eksiksiz olarak hazır bulundurulur. Baca temizliğinde kullanılacak malzemeler: Kimyasal yağ çözücüler, köpük makinesi, basınçlı su makinesi, çeşitli ebatlarda tel fırçalar, baca temizleme çıkrığı, sanayi tipi elektrik süpürgesi, kurum toplama kaşığı, çeşitli ebatlarda spatula, kalın koruyucu naylon, takım sandığı, baca kamerası, merdiven, vb.

 1. Temizlik yapılacak alana çalışma brandası serilir.
 2. Pişirme sistemi baca temizliği kanal bağlantı noktalarını sökerek veya her iki metrede kapak açılarak yapılır.
 3. Temizlenecek kısımlara kimyasal yağ çözücü sıkılarak baca içerisindeki atık yağların çözülmesi beklenerek temizleme işlemi yapılır.
 4. Temizlik işlemi bittikten sonra bacanın temiz hali baca kamerası ile görüntülenir.
 5. Ortam, baca temizleme işlemlerinden kaynaklanan kirlilik giderilerek teslim edilir.
 6. Kullanıcıya yapılan işlem ve temizlik periyodu ile ilgili bilgi verilir. Raporlama ve fatura kesme işlemi yaparak bacanın kirli ve temiz halinin görüntülerini teslim eder.