İngilizce soru sormak hakkında bilmeniz gerekenler

Herhangi bir dilde nasıl soru sorulacağını öğrenmek çok önemlidir. İngilizcede, en yaygın sorular “wh” kelimeleri olarak bilinir çünkü bu iki harfle başlarlar: where (nerede), when (ne zaman), why (neden), what (ne), ve who (kim). Zarflar, sıfatlar, zamirler veya diğer sözcük türleri olarak işlev görebilirler ve özel bilgi istemek için kullanılırlar.

“Who” soru cümlesi

İnsanlar hakkında sorular sormak için bu kelimeyi kullanın. Bu örnekte, “who” doğrudan bir nesne olarak hizmet eder.

Who do you like? – Kimden hoşlanırsın? Who has he decided to hire for the job? – Bu iş için kimi işe almaya karar verdi?

Diğer durumlarda, özne olarak “who” hizmet eder. Bu durumda, cümle yapısı olumlu cümlelere benzer.

Who studies Turkish? – Türkçe kim çalışıyor? Who would like to take a vacation? – Kim tatile gitmek ister?

Resmi İngilizcede, bir edatın doğrudan nesnesi olarak “whom” kelimesi “who” yerine geçecektir.

To whom should I address this letter? – Bu mektubu kime göndermeliyim? For whom is this present? – Bu kimin için mevcut?

“What” soru cümlesi

Nesne sorularındaki şeyler veya eylemler hakkında soru sormak için bu kelimeyi kullanın.

What does he do at weekends? – Hafta sonları ne yapar? What do you like to eat for dessert? – Tatlı olarak ne yemeyi seversin?

Cümleye “like” kelimesini ekleyerek, insanlar, şeyler ve yerler hakkında fiziksel açıklamalar isteyebilirsiniz.

What type of car do you like? – Ne tür bir arabayı seversin? What is Tom like? – Tom nasıl biri?

“When” soru cümlesi

Belirli veya genel, zamanla ilgili olaylar hakkında sorular sormak için bu kelimeyi kullanın.

When do you like going out? – Ne zaman dışarı çıkmayı seversin? When does the bus leave? – Otobüs ne zaman kalkıyor?

“Where” soru cümlesi

Bu kelime konum sormak için kullanılır.

Where do you live? – Nerede yaşıyorsun? Where did you go on vacation? – Tatilde nereye gittin?

“How” soru cümlesi

Bu kelime, belirli özellikler, nitelikler ve miktarlar hakkında sorular sormak için sıfatlarla birleştirilebilir.

How tall are you? – Boyunuz kaç? How much does it cost? – Fiyatı ne kadar? How many friends do you have? – Kaç arkadaşın var?

“Which” soru cümlesi

Bir isimle eşleştirildiğinde, bu kelime bir dizi öğe arasında seçim yaparken kullanılır.

Which book did you buy? – Hangi kitabı satın aldınız? Which kind of apple do you prefer? – Hangi tür elmayı tercih edersiniz? Which type of computer takes this plug? – Bu fişi hangi bilgisayar türü kullanıyor?

Edatları Kullanma

Bir dizi “wh” sorusu, tipik olarak sorunun sonunda edatlarla birleşebilir. En yaygın kombinasyonlardan bazıları şunlardır:

who … for who … with where … to where … from what … for (= why) what … in

Aşağıdaki örnekte bu kelime eşleşmelerinin nasıl kullanıldığına dikkat edin.

Who are you working for? – Kimin için çalışıyorsun? Where are they going to? – Nereye gidiyorlar? What did he buy that for? – Bunu ne için satın aldı?

Bu eşleştirmeleri, daha büyük bir sohbetin parçası olarak takip soruları sormak için de kullanabilirsiniz.

Jennifer is writing a new article. – Jennifer yeni bir makale yazıyor. Who for? – Kim için? She’s writing it for Kartal 24 magazine. – Kartal 24 dergisi için yazıyor.

İpuçları

“Do” ve “go” gibi daha genel fiiller kullanıldığında, yanıtta daha spesifik bir fiil kullanılması yaygındır.

Why did he do it? – Neden bunu yaptı? He wanted to get a raise. – Zam almak istedi.

“why” ile ilgili sorular, aşağıdaki örnekte olduğu gibi genellikle “because” kullanılarak yanıtlanır.

Why are you working so hard? – Neden bu kadar çok çalışıyorsun Because I need to finish this project soon. – Çünkü bu projeyi yakında bitirmem gerekiyor.

Bu sorular genellikle zorunluluk (to do) kullanılarak yanıtlanır. Bu durumda, “because” cümlesinin cevaba dahil edildiği anlaşılır.

Why are they coming next week? – Neden önümüzdeki hafta geliyorlar? To make a presentation. (Because they are going to make a presentation.) – Bir sunum yapmak için. (Çünkü bir sunum yapacaklar.)

Bilgilerinizi test edin

Artık gözden geçirme şansınız olduğuna göre, bir sınavla kendinize meydan okuma zamanı. Eksik soru kelimelerini sağlayın. Cevaplar bu testi takip eder.

 1. ____ is the weather like in July?
 2. ____ much is the chocolate?
 3. ____ boy won the race last week?
 4. ____ did you get up this morning?
 5. ____ team won the World Cup in 2002?
 6. ____ does Janet live?
 7. ____ long does the concert last?
 8. ____ food do you like?
 9. ____ does it take to get to New York from Albany?
 10. ____ does the movie begin this evening?
 11. To ____ do you report at work?
 12. ____ is your favorite actor?
 13. ____ house does he live in?
 14. ____ is Jack like?
 15. ____ does the building look like?
 16. ____ does she study English with?
 17. ____ do the people in your country go for vacation?
 18. ____ do you play tennis?
 19. ____ sports do you play?
 20. ____ is your doctor’s appointment next week?

Doğru cecaplar

 1. What
 2. How
 3. Which
 4. What time / When
 5. Which
 6. Where
 7. How
 8. What kind of / What type of
 9. How long
 10. What time / when
 11. Whom – formal English
 12. Who
 13. Which
 14. What
 15. What
 16. Who
 17. Where
 18. How often / When
 19. Which / How many
 20. What time / When