Varşova Paktı: Tanımı, tarihçesi ve önemi

Varşova Paktı, Sovyetler Birliği (SSCB) ile Doğu Avrupa’daki yedi Sovyet uydu ülkesi arasında 14 Mayıs 1955’te Polonya’nın Varşova şehrinde imzalanan ve 1991’de dağıtılan bir karşılıklı savunma ve yardım anlaşmasıydı. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Batı Avrupa ülkeleri arasında 1949’da kurulan benzer bir güvenlik ittifakı olan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’ne (NATO) karşı, Sovyetler Birliği tarafından önerildi. Varşova’nın komünist ulusları arasında gerçekleştirilen pakt, Doğu Bloku olarak anılırken, Soğuk Savaş sırasında NATO’nun demokratik ulusları Batı Blokunu oluşturdu.

Varşova Paktı, 14 Mayıs 1955’te Sovyetler Birliği’nin Doğu Avrupa ülkeleri ve Arnavutluk, Polonya, Çekoslovakya, Macaristan, Bulgaristan, Romanya ve Almanya’nın yedi komünist Sovyet uydusu tarafından 14 Mayıs 1955’te imzalanan bir Soğuk Savaş dönemi karşılıklı savunma anlaşmasıydı. Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Batı Avrupa ülkeleri (Batı Bloğu) arasındaki 1949 Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ittifakına karşı koymak için Varşova Paktı’nı (Doğu Bloğu) düzenledi. Varşova Paktı, 1 Temmuz 1991’de Soğuk Savaş’ın sonunda feshedildi.

Varşova Paktına Üye Ülkeler

Varşova Paktı anlaşmasının orijinal imzacıları, Sovyetler Birliği ve Sovyet uydu devletleri Arnavutluk, Polonya, Çekoslovakya, Macaristan, Bulgaristan, Romanya ve Alman Demokratik Cumhuriyeti’ydi.

NATO Batı Bloğu’nu bir güvenlik tehdidi olarak gören sekiz Varşova Paktı ülkesi, saldırıya uğrayan diğer üye ülke veya milletleri savunma sözü verdi. Üye ülkeler ayrıca birbirlerinin içişlerine karışmayarak birbirlerinin ulusal egemenliğine ve siyasi bağımsızlığına saygı göstermeyi kabul ettiler. Ancak pratikte Sovyetler Birliği, bölgedeki siyasi ve askeri hakimiyeti nedeniyle, yedi uydu ülkenin hükümetlerinin çoğunu dolaylı olarak kontrol etti.

Varşova Paktı Tarihi

Ocak 1949’da Sovyetler Birliği, Orta ve Doğu Avrupa’daki sekiz komünist ulusun II.Dünya Savaşı sonrası toparlanması ve ekonomilerinin ilerlemesi için bir örgüt olan Karşılıklı Ekonomik Yardım Konseyi olan “Comecon”u kurdu. Batı Almanya 6 Mayıs 1955’te NATO’ya katıldığında, Sovyetler Birliği NATO’nun artan gücünü ve yeni silahlanmış Batı Almanya’yı komünist kontrol için bir tehdit olarak gördü. Sadece bir hafta sonra, 14 Mayıs 1955’te Varşova Paktı, Karşılıklı Ekonomik Yardım Konseyi’nin karşılıklı askeri savunma tamamlayıcısı olarak kuruldu.

Sovyetler Birliği, Varşova Paktı’nın Batı Almanya’yı kontrol altına almasına yardımcı olacağını ve NATO ile eşit şartlara sahip bir güç alanında pazarlık yapmasına izin vereceğini umuyordu. Buna ek olarak, Sovyet liderleri birleşik, çok taraflı bir siyasi ve askeri ittifakın, Doğu Avrupa başkentleri ile Moskova arasındaki bağları güçlendirerek Doğu Avrupa ülkelerindeki artan sivil huzursuzlukta hüküm sürmelerine yardımcı olacağını umuyorlardı.

sovyetler birligi

Soğuk Savaş Sırasında Varşova Paktı

Neyse ki, 1995’ten 1991’e kadar Soğuk Savaş yıllarında Varşova Paktı ve NATO’nun birbirlerine karşı fiilen savaşa en yakın oldukları dönem, 1962 Küba Füze Krizi oldu. Yine de, Varşova Paktı birlikleri daha çok Doğu Bloku içinde komünist yönetimi sürdürmek için kullanıldı. Macaristan 1956’da Varşova Paktı’ndan çekilmeye çalıştığında, Sovyet birlikleri ülkeye girdi ve Macar Halk Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırdı. Sovyet birlikleri daha sonra ülke çapında isyanı bastırarak bu süreçte tahmini 2.500 Macar vatandaşını öldürdü.

Ağustos 1968’de Sovyetler Birliği, Polonya, Bulgaristan, Doğu Almanya ve Macaristan’dan yaklaşık 250.000 Varşova Paktı askeri Çekoslovakya’yı işgal etti. İşgal, Sovyet lideri Leonid Brejnev’in endişeleri nedeniyle, siyasi reformcu Alexander Dubček’in Çekoslovak hükümeti basın özgürlüğünü geri getirdiğinde ve hükümetin halk üzerindeki gözetimini sona erdirdiğinde tetiklendi. Dubček’in sözde “Prag Baharı”, Varşova Paktı askerlerinin ülkeyi işgal etmesiyle sona erdi, 100’den fazla Çekoslovak sivili öldürdü ve 500’ü yaraladı.

Sadece bir ay sonra, Sovyetler Birliği, özellikle Varşova Paktı birliklerinin Sovyet-komünist yönetimine tehdit oluşturduğu düşünülen herhangi bir Doğu Bloku ülkesine müdahale etme yetkisi veren Brejnev Doktrini’ni yayınladı.

Soğuk Savaşın Sonu ve Varşova Paktı

1968 ile 1989 arasında, Varşova Paktı uydu ülkeleri üzerindeki Sovyet kontrolü yavaş yavaş aşındı. Halkın hoşnutsuzluğu, komünist hükümetlerinin çoğunu iktidardan düşürdü. 1970’lerde, Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı bir geri çekilme dönemi ile Soğuk Savaş içindeki süper güçler arasındaki gerilimi azalttı.

Kasım 1989’da Berlin Duvarı yıkıldı ve Polonya, Macaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Romanya ve Bulgaristan’daki komünist hükümetler çökmeye başladı. Sovyetler Birliği’nin kendi içinde, Mihail Gorbaçov yönetimindeki glasnost ve perestroyka’nın “açıklığı” ve “yeniden yapılandırılması” siyasi ve sosyal reformları, SSCB’nin komünist hükümetinin nihai çöküşünün habercisi oldu.

Soğuk Savaş’ın sonu yaklaşırken, bir zamanlar komünist olan Varşova Paktı uydu devletleri olan Polonya, Çekoslovakya ve Macaristan’ın birlikleri, 1990’daki Birinci Körfez Savaşı’nda Kuveyt’i kurtarmak için ABD önderliğindeki güçlerle birlikte savaştı. 1 Temmuz 1991’de, Çekoslovak Devlet Başkanı Vaclav Havel, Varşova Paktı’nın Sovyetler Birliği ile 36 yıllık askeri ittifaktan sonra dağıtıldığını resmen ilan etti. Aralık 1991’de Sovyetler Birliği, uluslararası alanda Rusya olarak tanınmak için resmen feshedildi.

Varşova Paktı’nın sona ermesi, Baltık Denizi’nden İstanbul Boğazı’na kadar Orta Avrupa’da II. Dünya Savaşı sonrası Sovyet hegemonyasını da sona erdirdi. Moskova’nın kontrolü hiçbir zaman her şeyi kapsayıcı olmamasına rağmen, 120 milyondan fazla insana ev sahipliği yapan bir bölgenin toplumları ve ekonomileri üzerinde korkunç bir etki yarattı. İki nesildir Polonyalılar, Macarlar, Çekler, Slovaklar, Romenler, Bulgarlar, Almanlar ve diğer milletlerden kendi ulusal meseleleri üzerinde herhangi bir önemli düzeyde denetim reddedilmişti. Hükümetleri zayıfladı, ekonomileri soyuldu ve toplumları parçalandı.