Ali Kıran Baş Kesen kimdir?

Ali Kıran Baş Kesen’in kim olduğu ve konuşma sırasında ne anlama geldiğini merak edenler için Ali Kıran Baş Kesen’in kim olduğunu araştırdık. “Ali Kıran Baş Kesen” bir deyimdir ve ne anlama geldiği ile nereden dilimize nüfus ettiğini bu makaleden öğrenebilirsiniz.

Ali Kıran Baş Kesen ne demek?

Ali Kıran Baş Kesen bir deyimdir. Bu deyimin anlamına göre bahsedilen kişinin bir Ali Kıran Baş Kesen olması için, bulunduğu yerde ya da bölgede zorbalık eden ve her şeyi zorbalıkla kabul ettirmeye çalışan biri olması gerekir.

Ali Kıran Baş Kesen kimdir?

Ali Kıran Baş Kesen adında bir insan yoktur (Nüfustan sorgulatmadım!). Bu kurgusal bir karakter de değildir. Sadece bir deyimdir. Aslında Ali Kıran Baş Kesen aslında herkesin tanıdığı kişi veya kişilerdir. Başkaları karşı çıksa bile inadına bir şeyi yapan ve bunu yaparken gücünü kullanan kişiler için kullanılır. Ali Kıran Baş Kesen tam bir zorbadır ve en acımasız insanları tanımlar.

Ali Kıran Baş Kesen, okulda kendinden küçük öğrencileri dövendir. Ali Kıran Baş Kesen, trafikte makas atandır, drift yapandır. Ali Kıran Baş Kesen, engelli park alanına park yapandır. Ali Kıran Baş Kesen, çok kötüdür ve her türlü zorbalığı yapabilir. Bu nedenle benzer kötülükleri yapanlar için deyim olarak kullanılabilir.

Ali Kıran Baş Kesen nereden gelir?

TDK’ya göre Ali Kıran Baş Kesen, etrafındaki insanlara zorbalık eden, acımasızca davranan insanlar için kullanılan bir deyimdir. Her kim ki insanlara her şeyi zorla kabul ettirmeye çalışıyor, üzerlerinde baskı kuruyor ve zorbalık ediyorsa, o kişi ali kıran baş kesendir.

Türkçeye nereden girdiğine gelirsek, her dil zamanla kendi deyimlerini ve söz gruplarını üretir. Dil tarihi boyunca bu tür deyimler kendiliğinden ortaya çıkar ve her deyim ve özlü sözün ilk söyleyeni bulunmaz; anonim olarak kalırlar.