Dünyanın en büyük şelalesi

Dünyanın boğazlarına akan nehirler, milyonlarca ziyaretçiyi çeken doğal harikalar olan şelaleler yaratır. Ancak dünyanın en büyük ve en güçlü şelalesi pek fazla turist çekmiyor. Bunun nedeni, İzlanda ve Grönland’ı ayıran Danimarka Boğazı’nın altında, okyanusun altında yer almasıdır.

Danimarka Boğazı kataraktı (Denmark Strait cataract) olarak bilinen şelale Grönland’ın güney ucuna yakın Danimarka Boğazı’nın altında, okyanus yüzeyinin 600 metre altında başlar ve 3.000 metre derinliğe, yaklaşık 3.2 km derinliğe dalar. Danimarka Boğazı kataraktı, dünyanın karadaki en yüksek şelalesi olarak kabul edilen Venezuela’daki Angel Şelalesi’nin yüksekliğinin 3 katından fazladır. Ve Danimarka Boğazı kataraktı, saniyede tahmini 3,5 milyon metreküp su taşıyor. Bu, en yüksek akışta neredeyse 2.000 Niagara Şelalesi’ne eşdeğerdir.

Okyanusta şelale nasıl olur?

Ama okyanusta şelale nasıl olabilir? Bunun nedeni, soğuk suyun ılık sudan daha yoğun olmasıdır ve Danimarka Boğazı’nda, Kuzey Denizlerinden güneye doğru akan soğuk su, Irminger Denizi’nden gelen daha sıcak su ile buluşur. Soğuk, yoğun su hızla daha sıcak suyun altına batar ve okyanus tabanındaki büyük düşüşün üzerinden akar ve saniyede 3,5 milyon metreküp olduğu tahmin edilen aşağı doğru bir akış oluşturur. Bununla birlikte, okyanus yüzeyinin altında aktığı için, Danimarka Boğazı’nın devasa türbülansı, bilimsel araçların yardımı olmadan tamamen tespit edilemez.

Danimarka Boğazı kataraktından gelen su okyanus tabanına ulaştığında, güneye doğru hareket eden ve kuzeye akan daha sıcak yüzey suyunun yerini alan devasa bir akıntı oluşturur. Bu devasa akıştaki su miktarı, Atlantik’e akan tüm nehir suyunun toplamının 20 ila 40 katına eşittir.

Danimarka Boğazı kataraktı olarak bilinen dünyanın en büyük şelalesi okyanusun altında bulunur.