Atatürk’ün vatan bir bütündür bölünemez fikrini vurgulandığı kongre

Atatürk’ün vatan bir bütündür bölünemez fikrini vurgulandığı kongre, milli mücadelenin en önemli aşamalarından birine ev sahipliği yapan Erzurum Kongresi’dir.

Erzurum Kongresinin bildirisi, başlı başına vatan topraklarının bölünmez bütünlüğünün ilanıdır. Atatürk’ün vatan bir bütündür bölünemez fikrini vurgulandığı kongre, Erzurum Kongresidir.

Vatan bir bütündür bölünemez

23 Temmuz 1919 tarihinde toplanan Erzurum Kongresi, her ne kadar bölgesel olarak toplanmışsa da, alınan kararlar ile ulusal etkiler doğurmuştur.

Erzurum Kongresi’nden milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez kararı çıkmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu kongrede vatan bir bütündür bölünemez fikrini vurguladı.

erzurum-kongresi

Erzurum Kongresi’nin ana fikri

Kongre ile sömürgeciliğin bir başka biçimi olan “Manda ve Himaye”, binlerce yıl bağımsız yaşamış bir millet için kabul edilemez olduğundan kesin bir şekilde reddedilmiştir ve ilk kez “Ulusal Egemenliğin” koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Kongre, Sivas Kongresi’nin ön hazırlığı niteliğini taşımıştır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum Kongre’sine katılmak için Amasya’dan yola çıktığı saatlerde, İstanbul’daki hükümet tarafından acilen geri dönmesi için telgraflar almıştır. Ancak, bu telgrafları dikkate almamış ve Erzurum Kongresi’ne gitmek kararından vazgeçmemiştir. 9 Temmuz 1919 gecesi çok sevdiği askerlik mesleğinden ve 3’ncü Ordu Müfettişliği görevinden istifa etmiştir. Bu kararını, 9 Temmuz’da Savunma Bakanı ve Padişaha telgraf ile bildirmiştir.