Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri nelerdir?

2015 yılında, dünyanın dört bir yanındaki liderler, yoksulluğu ortadan kaldırmak, tüm insanlar için refahı sağlamak ve gezegeni korumak için bir dizi küresel hedef ilan etti ve benimsedi. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH’ler) olarak bilinen bu hedeflerin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için kaliteli bilgiye ihtiyaç duyulur. Nasıl olduğunu buradan öğrenin.

SKH’lere ulaşmada doğru ve kaliteli bilginin önemini bilmeden önce, bunların ne olduğunu bilmek gerekir:

 1. Yoksulluğun sonu.
 2. Sıfır açlık.
 3. Sağlık ve sıhhat.
 4. Kaliteli eğitim.
 5. Cinsiyet eşitliği.
 6. Temiz su ve sanitasyon.
 7. Uygun fiyatlı ve çevreyi kirletmeyen enerji.
 8. İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme.
 9. Su, endüstri, yenilik ve altyapı.
 10. Eşitsizliklerin azaltılması.
 11. Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar.
 12. Sorumlu üretim ve tüketim.
 13. İklim eylemi.
 14. Denizaltı hayatı.
 15. Karasal ekosistemlerin yaşamı.
 16. Barış, adalet ve sağlam kurumlar.
 17. Amaçlara ulaşmak için ittifaklar.

Her birinin, SKH’lerin kabul edilmesinden sonraki 15 yıl içinde ulaşılması gereken belirli hedefleri vardır. Aynı şekilde, bireyler, hükümetler, özel sektör ve genel olarak sivil toplum adına eylemlere başvururlar.

Kaliteli bilginin önemi

İnternet, bilgiye eşi görülmemiş erişime izin verdi. Bugün onu bilinçli kararlar vermek, bilinmeyen konular hakkındaki gerçekleri keşfetmek ve hatta yeni beceriler öğrenmek için kullanabiliriz. Ayrıca dijital dünya, bilgilerin kalıcı olarak güncellenmesine izin vermektedir.

Bununla birlikte, İnternet, adil bilgi tüketimi için aşağıdakiler gibi zorluklar da sunmaktadır:

 • Kullanmak için gerekli teknolojilere erişim.
 • Kapsama ve kaliteli İnternet bağlantıları.
 • Engelliler için erişilebilirlik.
 • Azınlık dillerinde bilgilerin mevcudiyeti.

Aynı şekilde, bilginin kalitesi de dijital çağda bir endişe kaynağıdır. Nasıl herkes ona erişebiliyorsa, herkes onu üretebilir. Bu nedenle, güvenilir kaynaklardan gelip gelmediğini ve kalite standartlarıyla oluşturulup oluşturulmadığını değerlendirmek önemlidir. Kaliteli bilginin bazı temel özellikleri şunlardır:

 • Günceldir ve kaynakları da günceldir.
 • Bağlamınız ve bilgi ihtiyaçlarınız ile ilgilidir.
 • Bilginin yazarı konuyla ilgili yetkiye sahiptir.
 • Kesindir.
 • Amacı, bilgi ihtiyaçlarınızı bilgilendirmek veya bunlarla uyum sağlamaktır.

Kaliteli bilgi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Genel olarak, teknolojiler, SKH’lerin gerçekleştirilmesini hızlandırma ve uygulama maliyetlerini düşürme potansiyeline sahiptir. Özel olarak, kaliteli bilgi, bu hedeflere ulaşılmasını aşağıdaki şekillerde etkileyebilir:

Bilginin yayılmasını ve bilginin inşasını teşvik etmek

Kaliteli verilere erişim, sosyal hedeflere ulaşma konusunda olumlu bir etkiye sahip olabilir. Örneğin, yoksulluğu ve açlığı ortadan kaldırmak ve herkes için kaliteli eğitim ve cinsiyet eşitliği için mücadele etmek. Çevresel hedefler için güvenilir ve şeffaf bilgi oluşturmak için de yararlıdır.

İlgili verileri uygun ölçekte sunma

Özellikle Büyük Veri gibi teknolojileri kullanan büyük ölçekte kaliteli verilerin toplanması, tarım ve sürdürülebilirlik gibi özel alanlarda stratejik karar vermeye katkıda bulunabilir. Bu nedenle, aşağıdaki hedefleri önemli ölçüde destekleyebilir:

 • Sıfır açlık.
 • Uygun fiyatlı ve çevreyi kirletmeyen enerji.
 • Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar.

Daha önce kullanılamayan verileri sağlama

Teknolojik olarak türetilen kalite bilgisi, daha önce kolayca elde edilemeyen verilerle de ilgilidir. Örneğin, hastaların tıbbi verilerini sağlık uzmanlarına veya merkezlerine uzaktan bildiren cihazlar, sağlık ve esenlik SKH’sine katkıda bulunur.

Aynı şekilde, dijital araçlar da gezegenin koşulları hakkında doğru ve gerçek zamanlı bilgiler verir. Böylece iklim değişikliğine karşı eylem ve su altı yaşamı gibi hedeflerin ilerletilmesinde işbirliği yapıyorlar.

Şeffaflık

Otantik, doğru ve zamanında veriler, vatandaşlar ve devletler arasında daha şeffaf ilişkilere yol açar. Ayrıca daha verimli kamu ve kurumsal hizmetlere. Böylece barış, adalet ve sağlam kurumlar gibi hedefler üzerinde olumlu etkileri vardır.

Gördüğünüz gibi, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için kaliteli bilgi çok önemlidir. Yalnızca daha fazla şeffaflığa yol açmakla kalmaz, aynı zamanda her toplumda daha fazla aktörün yararlı verilere ve bilgilere ilk elden erişmesini ve kullanmasını sağlar.