Pendik eski fotoğrafları, Pendik’in tarihi

Eskiden Pendikliler Temenye’de pikniğe giderdi, Tavşantepe’den denizi seyrederdi. Son 100 yılda Pendik’te çok değişiklikler yaşandı. Pendik’teki değişimi gözler önüne koyan eski Pendik resimlerine ve fotoğraflarına, Pendik’in tarihi ile beraber göz attık. 1987’ye kadar Kartal’a bağlı bir belde olan Pendik, 1987’den itibaren ilçe olmuştur. Pendik’in tarihinde en önemli olayları aşağıda sıraladık.

Pendik İstanbul’un en eski yerleşim yerlerinden biridir. Tarihte şirin bir sayfiye yeri olmasının yanı sıra bir balıkçı kasabasıdır. Anadolu’dan İstanbul’a geçişte ilk durak yeridir. Pendik’in tarihteki bilinen en eski adı Pantikapion’dur. Roma İtinetarariumlarında Panticio, Pantecio, Panticia olarak geçer. Bizans Döneminde “her tarafı surlarla çevrili” anlamını taşıyan Pantichium-Pantichion ismini almıştır. 23 Nisan Caddesi 1970’ler:

23-nisan-caddesi-1970

Osmanlı öncesi dönemde Pendik için Frigler’in kolu Bebrikler, Bebrikya adını kullanır. MÖ 650’de bu bölgede Pers egemenliği altında Bitinler yaşamıştır ve Bitinya adını kullanmışlardır. Çamçeşme Mahallesi’ne adını veren Çamçeşme, 1910’lar:

camcesme-1910

MÖ 74 yılında Pendik’in de bağlı olduğu Bitinya, Roma İmpatorluğu egemenliği altına girer. Pendik’ten 668’de Ebu Süfyan ve ordusu geçerken, 941’de Ruslar Pendik’i istila eder. 1071’de Malazgirt Savaşında Pendik Türklere geçer. Şeyhli köyünde bir kıraathane, 1910:

seyhli-koyu-kıraathane-1910

1096 Haçlı Seferlerinde tahrip edilen Pendik, 1204 yılında İstanbul’u ele geçiren Katolik Haçlıların Latin Devletine ev sahipliği yapar. 1328’de Aydos Kalesi’nin fethiyle Pendik tekrar Türklerin eline geçer. 19 Mayıs Caddesi 1950’ler:

19-mayis-caddesi-1950

Aydos Kalesini fetih eden Kara Gazi Abdurrahman, Orhan Gazi tarafından Aydos Tekfurunun kızıyla evlendirilir. Daha sonra Bizans, Pendik’i birkaç defa eline geçirmiş olsa da Fatih Sultan Mehmet Han’ın 1453’te İstanbul’u fethetmesiyle Pendik, kesin olarak Osmanlı’ya geçer. Pendik’te ilk olarak Anadolu’dan gelen Türkler tarafından Kurtköy, Dolayoba, Yayalar, Şeyhli gibi köyler kurulmuştur. Pendik Sahili 1978:

pendik-sahili-1978

Osmanlı’nın 1. Dünya Savaşını kaybetmesi sonrası gerçekleştirilen işgallerde Pendik 5 yıl boyunca Kemikli Dere Mevkiinde kurulan İngiliz Karakolunun esareti altında kalmıştır. Kurtuluş Savaşında bağımsızlık mücadelesinde yer alan Pendik köylülerinin çok azı Pendik’e geri dönebilmiştir. 1923 Lozan Antlaşmasıyla Pendik, düşman kuvvetlerinden temizlenmiştir. Pendik Sahili 1980’ler:

pendik sahili 1980

1924 Temmuz’unda Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesiyle Preveze, Drama ve Yanya gibi kentlerden 2 bin 200 Müslüman Türk, Sulh isimli bir gemiyle Pendik’e gelmiştir. Mübadillerin gelmesiyle Pendik’in demografik yapısı değişmeye başlamıştır. Pendik sahili Atatürk büstü açılışı:

pendik-sahili-ataturk-bustu

1930’lu yıllarda Anadolu’dan göç alan Pendik, 1935’de 4 bin, 1960’da 14 bin, 1970’de ise 36 bin nüfusa ulaşmıştır. 1970’lerden itibaren ilçenin sayfiye yapısı bozulurken, sahildeki konakların yerini çok katlı binalar almıştır. Pendik İskelesi 1920:

Pendik-iskelesi-1920

1980’de onaylanan ve İstanbul’daki sanayi gelişimine yeni düzenleme getiren Büyük İstanbul Nazım Planının hayata geçmesiyle Pendik’in 60 binlik nüfusu 1990’da 235 bine ulaşmıştır. Pendik Sahili 1998:

pendik sahili 1998

Pendik 4 Temmuz 1987 tarihinde 19507 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3392 Sayılı Kanun’la Kartal’dan ayrılarak ilçe olmuştur.