CHP’nin 1947’deki 7. kurultayı sonuçları

Türkiye’nin en eski partilerinden olan ve devletin kuruluşunda yer alan Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) en uzun süren kongrelerinden biri de 1947’deki CHP 7. kurultayı olarak tarihe geçti.

Şimdiye kadar 35 kurultay yapan CHP’de 7. kurultay 17 Kasım 1947’de saat 10:00’da Ankara Halkevi salonunda gerçekleştirildi ve 19 gün sürdü. Kurultaydan önce 44 kurultay delegesi Anıtkabir’i ziyaret etmiştir. Kongrede 40 üyeli ‘Parti Divanı’ oluşturuldu.

Açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün yaptığı kurultayda ayrıca, yıllarca uygulanan merkezden atama yöntemi yerine milletvekili adaylarının yüzde 70’inin yerel örgütlerce belirlenmesi ilkesi getirildi.

1947-kurultay-manset

1947 CHP Kurultayı ve Etkileri

1947’de yapılan CHP kurultayın ülke ve parti üzerinde büyük etkisi olmuştur. Tüzükte büyük değişiklikler yapılırken, partinin örgütleri ve tabanı daha etkili kılınmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda partinin ilkelerini oluşturan Kemalizm’in temel prensipleri de yeniden tanımlanmıştır.

Kurultayda partinin devletçilik, inkılapçılık ve laiklik ilkeleri yeniden tanımlanırken, özel girişime önem veren bir anlayış benimsendi. Bu kurultayda İsmet İnönü ilk kez “oybirliği” olmaksızın genel başkan seçildi. Kurultayda ilkelerde yapılan bazı değişiklikler nedeniyle daha sonra Kemalizm’den ödün verildiği şeklinde yorumlar yapılmıştır. Özellikle de laiklik ilkesi üstünde yoğun tartışmalar gerçekleştirilmiştir.

1947-kurultay-manset2

7. Büyük Kurultay sonuçları

Kurultayda Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, genel başkan seçimi için kullanılan 645 oyun 595’ini alarak yeniden CHP Genel Başkanlığına seçilmiştir. Ayrıca oyların 328’ini alan Hilmi Uran da genel başkan vekili olarak seçilmiştir. Bu bilgilerin kaynağı, CHP Yedinci Büyük Kurultay Tutanağındaki sayfalar 532-533’tür.