Dragos arkeolojik kazı alanı

Kartal Dragos’ta arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor. Arkeolojik tarihi kazı alanında büyük bir tarih yatıyor. Son olarak Kartal Belediyesi’nin Dragos’taki arkeolojik kazıları sürdürme talebine Kültür ve Turizm Bakanlığından olumlu yanıt geldi. Kartal Belediyesi Arkeoloji Müzesi’yle ilgili birlikte bir kazı başlattı. Bu kazıda ibadet yeri ortaya çıktı; hamam ortaya çıktı; çok önemli bir kazı olarak görülüyor.

İstanbul Kültür İl Müdürlüğü açıklamasında, “İstanbul ili, Kartal ilçesi, Dragos mevkii, 188 pafta, 2222 ada, (eski: 162-182) yeni: 207 parselde yer alan Doğu Roma (Bizans) Dönemi kalıntılarıyla ilgili olarak İstanbul V Numaralı Koruma Bölge Kurulu kararlarına istinaden 27/10/2010 tarihinde İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde kazı çalışmaları başlatıldı.” denildi.

Dragos Arkeolojik Kazı Alanı nerede?

Dragos Arkeolojik Kazı Alanı, Orhantepe Mahallesi’nin sahil kenarında DSİ’ye bağlı arazinin yanındadır.

Kartal Dragos Tekel Kazı Alanı

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanılmıştır: Söz konusu alanda yapılan kazı çalışmalarında, MS. 5. ve 6. yüzyıla tarihlenen ve 12. yüzyıla kadar kullanım gördüğü anlaşılan bir Hamam, Kilise ve bir yapı kalıntısı açığa çıkarılmıştır. Kazı çalışmaları bu alanlar üzerine yoğunlaştırılmış olup, özellikle Kilise ve Hamam yapılarının tam planlarının çıkarılmasına yönelik çalışmalar devam ettirilmiştir. Kartal Belediye Başkanlığının maddi katkılarıyla sondaj çalışmaları yapılan alanda ortaya çıkan mimari kalıntıların korunmasına yönelik proje hazırlanması, restorasyon ve konservasyon işlemlerinin başlatılması amacıyla kazı çalışmalarına 2013 yılında ara verilmiştir.

Söz konusu alanda ortaya çıkan kalıntıların koruma ve restorasyonlarının yapılması, alanın ileride ziyarete açık bir arkeopark olarak projelendirilmesi için tüm masrafların Belediyece karşılanması koşuluyla yarım bırakılan kazı çalışmalarına devam edilmesi hususunun İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünce talep edilmesi üzerine Bakanlığımızın 22/09/2016 tarihli ve 167540 sayılı yazısıyla kazı ve sondaj izni verilmiştir. Ancak anılan çalışmaların başlatılabilmesi için Kartal Belediye Başkanlığı ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü arasında bir protokol yapılması gerekmektedir.